zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Raport: Przetwarzanie elektromagnetyczne. Dlaczego warto postawić na taką technologię?

Strona główna > Wszystkie publikacje > Efektywność energetyczna > Raport: Przetwarzanie elektromagnetyczne. Dlaczego warto postawić na taką technologię?

Technologie przetwarzania elektromagnetycznego są zwykle stosowane do ogrzewania lub topienia materiałów wykorzystywanych w życiu codziennym. Procesy grzewcze są niezwykle ważne w produkcji wielu wyrobów konsumenckich i przemysłowych.

Konwencjonalna metoda polega na podgrzewaniu powietrza w piecu poprzez spalanie paliw kopalnych i konwekcyjnym przekazywaniu ciepła do obrabianego elementu. Metoda konwekcyjna ma liczne wady, takie jak niska sprawność termiczna czy słabsza wymiana cieplna, a do tego wymaga dużej przestrzeni, jest głośna i
wytwarza liczne produkty uboczne procesu spalania takie jak CO, CO2 i zanieczyszczenia pyłowe. Technologie przetwarza elektromagnetycznego wykorzystują do podgrzewania materiałów fale elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego, radiowego, podczerwieni i ultrafioletu.

Odejście od paliw kopalnych na rzecz elektryczności w najbardziej energochłonnych procesach przemysłowych w Europie zmniejszyłoby emisję dwutlenku węgla o 5 miliardów ton CO2 do 2050 roku (średnio do 150 mln ton rocznie, czyli ponad 3% rocznej emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej).

Bezpośrednie metody grzewcze polegają na wytwarzaniu ciepła w wyniku przepuszczania przez materiał prądu
elektrycznego lub indukowania w nim prądu wirowego. Stosowanie tych technologii przynosi większe korzyści
w porównaniu z rozwiązaniami opartymi na paliwach kopalnych i przyczynia się do dekarbonizacji dzięki lokalnej
eliminacji emisji zanieczyszczeń. W zależności od stosowanej metody wytwarzania elektryczności te technologie
doprowadzą do ogólnej poprawy jakości powietrza.

Poza zmniejszonym wpływem na środowisko, innymi zaletami technologii elektrociepłowniczych są:
• Niższe koszty inwestycyjne
• Stosunkowo małe rozmiary, biorąc pod uwagę wydajność produkcji
• Brak kosztów transportu i składowania paliwa.

Decarb Europe
źródło: Decarb Europe_Przetwarzanie elektromagnetyczne

Większość technologii elektrociepłowniczych wytwarza ciepło bezpośrednio w materiale docelowym. To znacznie ułatwia sterowanie procesem i w prowadzi do korzyści w aspekcie efektywności energetycznej. W zależności od procesu obserwuje się zazwyczaj dwukrotną poprawę końcowej wydajności. To oznacza, że przetwarzanie elektromagnetyczne może potencjalnie zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne procesów grzewczych w Unii Europejskiej o połowę. To zapotrzebowanie stanowi 20% całkowitego zapotrzebowania energetycznego Europy.

Kolejna ważna różnica pomiędzy piecami elektrycznymi a piecami na paliwa kopalne to straty procesowe związane
z utlenianiem. Straty spowodowane utlenianiem zwyczajowo wynoszą od 2 do 4% w piecach paliw kopalnych i 1% lub mniej przy przetwarzaniu elektromagnetycznym.

Utrata kilku procent materiałów może wydawać się niewielkim problemem, ale tych kilka procent różnicy ma ogromne znacznie. Straty pojawiają się podczas każdego cyklu recyklingu. A w procesie, w którym dochodzi do strat, należy uwzględniać ich wpływ na środowisko w całym cyklu życia procesu. Europa potrzebuje tych technologii, aby osiągnąć wyznaczone cele energetyczne i klimatyczne, szczególnie jeśli chce zrealizować ambicje dotyczące gospodarki okrężnej.

POBIERZ CAŁY RAPORT: Przetwarzanie elektromagnetyczne – Raport – Decarb Europe

 

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.