zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017”, czyli ile energii pozyskujemy ze słońca

Strona główna > Wszystkie publikacje > Energia słoneczna (PV) > Raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017”, czyli ile energii pozyskujemy ze słońca

Data
Tagi

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował piątą edycję raportu, który zawiera syntezę stanu rozwoju branży i pokazuje trendy rynkowe w fotowoltaice. Jedynym partnerem raportu jest Europejski Instytut Miedzi.


Głównymi wytwórcami tego typu energii w Polsce w mikroinstalacjach są osoby fizyczne. Dominują u nich instalacje mniejsze – urządzenia do 10 kW stanowią ponad 90 %. Z kolei u przedsiębiorców powstają zazwyczaj mikroinstalacje większe –powyżej 10 kW i stanowią ok. 63 procent.

Łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce na koniec 2016 roku wyniosła ok. 199 MW. Moc instalacji fotowoltaicznych, w tym farm słonecznych zbudowanych w zasadniczym, obowiązującym do połowy 2016 roku systemie wsparcia w postaci zielonych certyfikatów przekroczyła 99 MW. Pozostałe 100 MW zainstalowano w mikroinstalacjach podłączonych do sieci, ale nie korzystających z systemu zielonych certyfikatów.

Niestabilność przepisów i ulotność dotacji w ubiegłym roku oraz niepewność (obawy) inwestorów o warunki wsparcia w 2017 roku spowodowały, że rynek fotowoltaiki rozwijał się impulsywnie.
Jego obraz świadczy bardziej o niesłabnącej żywotności technologii i niezmienności poparcia społecznego dla niej niż o świadomie realizowanej polityce wobec OZE.
Raport jest wynikiem szczegółowego badania rynku i powstaje we współpracy z firmami z branży. Zaprezentowano w nim dane statystyczne dotyczące sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat (import, eksport, segmentacja rynku krajowego), możliwości rozwoju rynku oraz dominujące modele biznesowe dla branży fotowoltaicznej w Polsce wynikające z ram prawnych i uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych.

Zapraszamy do pobrania pełnej wersji raportu.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno