zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

REMAP 2030 – Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inne > REMAP 2030 – Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce

Data
Tagi

Generacja ze źródeł odnawialnych w Polsce może zostać zwiększona do 38% całkowitej produkcji energii do roku 2030 (dla porównania, tylko 7% w 2010). Raport “REmap 2030: Perspektywy rozwoju energii odnawialnej w Polsce”, przygotowany przez Międzynarodową Agencję Energetyki Odnawialnej (International Renewable Energy Agency – IRENA) korzystając z danych polskiego Ministerstwa Gospodarki, przewiduje udział OZE w całkowitej konsumpcji energii ponad dwukrotnie większy od stanu 2010, prawie 25% do roku 2030. Analiza perspektyw krajowej energetyki odnawialnej jest częścią REmap2030, mapy drogowej IRENA zakładającej podwojony udział OZE w globalnej produkcji energii.

Biorąc pod uwagę aktualną politykę, udział OZE w Polsce wzrośnie tylko do 15,5% do 2030. Analiza REmap pokazuje, że jest wykonalne osiągnięcie 25% jeśli inwestycje w OZE zostaną podwojone do 4,5 miliardów USD rocznie. Przewidywana transformacja energetyczna mogłaby ograniczyć emisję CO2 w Polsce i pozwoliłaby zaoszczędzić do 2 miliardów USD rocznie do 2030, biorąc pod uwagę koszty związane ze zdrowiem i środowiskiem.

Dotychczas dominującą technologią OZE w Polsce było spalanie biomasy. Aby osiągnąć większy udział energetyki odnawialnej Polska musi zwiększyć wykorzystanie energii wiatrowej, poprawić system transmisji energii jak również intensywniej rozwijać sieć elektroenergetyczną. Możliwości rozwoju OZE nie są ograniczone do sektora elektroenergetycznego, udział OZE w zastosowaniach budynkowych może być trzykrotnie zwiększony, do prawie 35%, natomiast sektor przemysłowy i transportowy ma możliwość podwojenia udziału odnawialnych źródeł energii.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno