zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Smart Grid w Polsce. Inteligentne systemy pomiarowe i zaawansowane infrastruktury pomiarowe

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inteligentne sieci (Smart Grid) > Smart Grid w Polsce. Inteligentne systemy pomiarowe i zaawansowane infrastruktury pomiarowe

Seria artykułów „projekty Smart Grid w Polsce” była przyczyną zbadania aktualnego stanu działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie energii elektrycznej i energii w Polsce. Obejmuje ona wyszukanie i zgromadzenie informacji o bieżących i ukończonych projektach dotyczących zarówno nowoczesnych technologii energetycznych i energii elektrycznej jak i systemów oraz rozwiązań dla użytkowników. Analiza ta skupia się na tematyce projektów badawczych i rozwojowych, ich zadaniach, wynikach, harmonogramach, wielkościach budżetu, konsorcjach i programach ramowych.

Projekty Smart Grid w Polsce. Inteligentne systemy pomiarowe (smart metering) i zaawansowane infrastruktury pomiarowe (advanced metering infrastructure).
W ramach inteligentnej sieci energetycznej monitorowanie zużycia energii staje się tematem coraz bardziej przybierającym na ważności. Do korzyści wprowadzenia systemu „smart meteringu” należy zaliczyć przede wszystkim możliwość wystawiania rachunku na podstawie rzeczywistego zużycia energii.

Projekty obejmujące wprowadzenie smart meteringu zostały zrealizowane bądź są realizowane w różnych miastach Polski. Przykładem jest dwuletni (2010-2012) projekt zrealizowany w Kaliszu, w zakresie którego zainstalowano liczniki zdalnego odczytu we wszystkich gospodarstwach domowych (50 tys.). Dodatkowo zmodernizowano około 300 stacji SN/nn oraz udostępniono portal internetowy, pozwalający na monitorowanie zużycia energii przez odbiorcę.

Innym przykładem jest realizowany projekt Smart City Wrocław (2015-2017), którego celem jest wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania obejmujące instalację ponad 330 tys. nowoczesnych, inteligentnych liczników energii elektrycznej oraz modernizacja 2 tys. stacji SN/nn. Projekt jest podzielony na trzy etapy, w zależności od modernizowanej części miasta.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.