zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Smart Grid w Polsce. Samochody elektryczne

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inteligentne sieci (Smart Grid) > Smart Grid w Polsce. Samochody elektryczne

Seria artykułów „projekty Smart Grid w Polsce” ma na celu zbadanie aktualnego stanu działań badawczo-rozwojowych w dziedzinie energii elektrycznej i energii w Polsce. Obejmuje ona wyszukanie i zgromadzenie informacji o bieżących i ukończonych projektach dotyczących zarówno nowoczesnych technologii energetycznych i energii elektrycznej jak i systemów oraz rozwiązań dla użytkowników. Analiza ta skupia się na tematyce projektów badawczych i rozwojowych, ich zadaniach, wynikach, harmonogramach, wielkościach budżetu, konsorcjach i programach ramowych.

Jednym z analizowanych projektów była budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania stanowiących podstawę bezpieczeństwa energetycznego. Do zrealizowanych części projektu zalicza się zbudowanie 13 aut testowych, prototypy auta, roweru, rowero-wózka, pojazdu towarowego, 68 publicznych punktów ładowania oraz 20 garażowych punktów, mikroelektrownia wiatrowo-słoneczna do zasilania stacji ładowania, 5 mikroelektrowni wiatrowych do zasilania stacji ładowania. Koszt projektu to ponad 19mln PLN.

Innym przykładem projektu mobilności elektrycznej są autobusy elektryczne, który był realizowany w latach 2010-2012. Celem było stworzenie w pełni elektrycznego autobusu (nie hybrydowego) oraz opracowanie schematu ładowania pojazdów. W projekcie wzięła udział firma Solaris oraz Politechnika Poznańska.

Ilość samochodów elektrycznych w Polsce jest uzależniona od odpowiedniej infrastruktury, zapewniającej stacje ładowania pojazdów. W Polsce w ostatnim roku o 100% zwiększyła się liczba sprzedanych aut elektrycznych – sprzedano ich prawie 100. Udział w ogólnej sprzedaży krajowej (327 tys. aut) wyniósł 0,03%. Ogólna ilość aut elektrycznych (200-300, łącznie ze sprowadzanymi) jest marginalna w stosunku do około 15 mln aut użytkowanych w Polsce (19 mln aut zarejestrowanych). Czynnikiem zniechęcającym potencjalnych nabywców jest słabo rozbudowana sieć stacji ładowania (około 40 punktów w kraju).

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.