zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

System zarządzania energią jako metoda oszczędzania energii

Strona główna > Wszystkie publikacje > Efektywność energetyczna > System zarządzania energią jako metoda oszczędzania energii

System zarządzania energią to zorganizowany proces, dzięki któremu przedsiębiorstwa dążą do optymalizacji zużycia energii, którego wymagania i zalecenia użytkowania zostały skodyfikowane przez międzynarodowe standardy, takie jak EN ISO 50001.

Zarządzanie energią jest niezbędnym narzędziem do osiągnięcia znaczącej oszczędności energii na poziomie systemowym stawiając za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Mimo to otrzymało stosunkowo niewiele miejsca w polityce energetycznej UE, pomimo jego znaczenia dla przezwyciężenia niektórych istotnych barier w zakresie efektywności energetycznej.

Do korzyści wynikających z wdrożenia systemu zarządzania energią można zaliczyć:

  • oszczędność energii,
  • poprawę efektywności operacyjnej,
  • zmniejszenie emisji szkodliwych gazów,
  • ograniczenie kosztów,
  • wzrost świadomości pracowników.

Niniejszy raport przedstawia najważniejsze wnioski powstałe podczas kompleksowej oceny potencjału oszczędności dla przyjętych rozwiązań systemu zarządzania energią w UE. Opisane zostały poziomy wdrożenia systemów i efektywności wraz z nakreśleniem barier, które zarządzanie energią pozwala przezwyciężyć. Obecne poziomy wdrożenia w przedsiębiorstwach europejskich i związane z nimi trendy prezentują dość niską adopcję rozwiązań na poziomie 1,5% dla średnich i dużych firm (przedsiębiorstwa, które przyjęły EN ISO 50001). Z kolei szczegółowa analiza wskazuje na wysoki potencjał oszczędności energii przy zwiększonym wykorzystaniu rozwiązań efektywnego zarządzania energią w sektorze przemysłowym i usługowym w UE – na poziomie 26% łącznego zużycia energii do 2035 r.

Raport zawiera ponadto analizę polityki, która mogłyby przyczynić się do zwiększenia wykorzystania rozwiązań systemów zarządzania energią, starając się umieścić ją w ramach istniejącej polityki klimatyczno-energetycznej UE w zakresie efektywności energetycznej. Analiza kończy się zestawem rekomendacji politycznych – istotnych dla trwających właśnie recenzji głównych dyrektyw UE.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.