zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Szacowanie kosztu cyklu życia

Strona główna > Wszystkie publikacje > Efektywność energetyczna > Szacowanie kosztu cyklu życia

Data

Podejmowanie racjonalnych decyzji inwestycyjnych dotyczących energii jest złożonym zadaniem – niezależnie od tego czy dotyczą one systemów energii odnawialnej (RES) czy efektywności energetycznej (EE). Obowiązkową drogą postępowania w podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej powinna być analiza kosztu cyklu trwałości (LCCA) połączona z oceną dostępnych opcji finansowania. Decydenci zwykle koncentrują się na znanych sobie programach finansowania nie uwzględniając alternatywnych środków finansowania, które mogą stanowić znaczącą wartość dodaną projektu inwestycyjnego.

Opracowanie jest zamierzone jako poradnik w procesie ewaluacji projektu inwestycyjnego. Ewaluacja taka obejmuje ocenę struktury kosztów w oparciu o koszt cyklu trwałości (LCC) – określanym także, jako całkowity koszt posiadania (TCO) – oraz ocenę możliwych opcji finansowania. W dalszym ciągu tekstu zostanie wykazane i wyjaśnione, że najbardziej rentowne finansowanie nie zawsze jest najwłaściwszym podejściem.

Niniejszy raport jest usystematyzowany następująco:

 • Wprowadzenie wyjaśniające przyjęte podejście i jego przydatność w ocenie projektu inwestycyjnego
 • Szczegółowy opis dostępnych źródeł finansowania
 • Studium przypadku elektrowni fotowoltaicznej w skali przemysłowej stosujące metodę LCC i ocenę czterech przyjętych opcje finansowania:
 • Studium przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (EE) z zastosowaniem metody LCC i oceny czterech przyjętych opcje finansowania:
  • Finansowanie bankowe/Gwarantowane oszczędności
  • Podział Oszczędności
  • Leasing operacyjny/Najem
  • Leasing finansowy

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.