zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Urządzenia do kompensacji mocy biernej w środowisku napięć i prądów odkształconych

Strona główna > Wszystkie publikacje > Jakość energii > Urządzenia do kompensacji mocy biernej w środowisku napięć i prądów odkształconych

Data

Jednym z podstawowych zadań przemysłowych służb elektroenergetycznych jest właściwa gospodarka energią bierną często, w znaczeniu bardzo wąskim, określana jako poprawa współczynnika mocy. W tradycyjnym, powszechnym jeszcze kilka lat temu, ujęciu zagadnienia gospodarki mocą bierną (kompensacji mocy biernej) obejmowały takie aspekty ekonomiczno-techniczne, jak:

  • likwidacja opłat za energię bierną pobraną i oddaną,
  • zwiększenie możliwości przesyłania mocy czynnej bez zmiany przepustowości (obciążalności prądowej) elementów układu zasilająco-rozdzielczego,
  • minimalizacja przesyłowych strat mocy i energii (w przypadku zachowania obciążenia mocą czynną na stałym poziomie przed i po zainstalowaniu urządzeń kompensacyjnych),
  • ograniczenie spadków napięć,
  • polepszenie warunków rezerwowania i niezawodności układów zasilania.

Powyższe cele kompensacji mocy biernej w pełni zachowują swą aktualność. W przypadku zdecydowanej większości odbiorców przemysłowych likwidacja opłat za energię bierną będzie stanowiła podstawę rachunku ekonomicznego przy podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu i zainstalowania urządzeń do poprawy współczynnika mocy. Dla dystrybutorów energii elektrycznej główne znaczenie będą miały pozostałe, wyszczególnione powyżej, aspekty kompensacji mocy biernej.

Uwzględniając fakt radykalnego wzrostu wymagań w zakresie jakości energii, na zagadnienia poprawy współczynnika mocy należy spojrzeć znacznie szerzej. Tym bardziej, że włączenie urządzeń kompensacyjnych do sieci może znacząco poprawiać parametry jakościowe energii, ale w przypadku wyboru niewłaściwych rozwiązań technicznych, możemy spowodować ich pogorszenie.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.