zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Wielkoobszarowe pomiary synchroniczne HVDC wykorzystujące komunikację IEC 61850

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inteligentne sieci (Smart Grid) > Wielkoobszarowe pomiary synchroniczne HVDC wykorzystujące komunikację IEC 61850

Zakłada się, że wzrośnie rola technologii HVDC w transmisji energii elektrycznej. W tym celu konieczny jest rozwój precyzyjnych urządzeń pomiarowych, dostarczających czasowo zsynchronizowanych pomiarów sieci DC. Gromadzenie danych, ich transport i ustandaryzowane interfejsy komunikacyjne są ważnymi elementami pozwalającymi na bezpieczną pracę systemu. Artykuł opisuje przykład systemu pomiarowego HVDC używającego interfejsów komunikacyjnych zgodnych z IEC 61850. Zaczynając od modelowania systemu, przedstawiono ukończony system pomiarowy oraz pierwsze wyniki pracy urządzeń.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno