zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Wprowadzenie – Poradnik samodzielnej oceny jakości zasilania

Strona główna > Wszystkie publikacje > Jakość energii > Wprowadzenie – Poradnik samodzielnej oceny jakości zasilania

Data

Niniejszy dokument pozwala, na podstawie szybkiej samodzielnej oceny, podjęcie decyzji, czy wasze przedsiębiorstwo powinno zastosować program poprawy jakości energii elektrycznej. Lista potencjalnych problemów związanych z jakością energii jest zaskakująco długa.

Problemy jakości energii są złożone, a ich diagnoza i rozwiązanie nierzadko wymagają utworzenia zespołu ekspertów. Podobne objawy, takie, jak przegrzewanie się urządzeń, mogą mieć różne przyczyny (harmoniczne, asymetria, przeciążenie), z których każda wymaga odmiennego rozwiązania.

To, czy możesz się spodziewać się problemów z jakością energii elektrycznej zależy od:

  • jakości napięcia dostarczanego przez zakład energetyczny,
  • rodzajów odbiorników w waszej instalacji,
  • czułości urządzeń na różne rodzaje zaburzeń.

Nie istnieje jedno, ogólne rozwiązanie. Dla każdego zakładu należy opracować optymalne rozwiązanie techniczno-ekonomiczne, uwzględniając powyższe trzy, wzajemnie oddziałujące, czynniki. Niniejszy dokument nie traktuje o zagadnieniach związanych z dostawą energii, lecz koncentruje się na tych aspektach jakości energii, które pozostają w gestii kierownika ruchu zakładu.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.