zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Wymiarowanie przewodów neutralnych w instalacjach o wysokim poziomie harmonicznych

Strona główna > Wszystkie publikacje > Efektywność energetyczna > Wymiarowanie przewodów neutralnych w instalacjach o wysokim poziomie harmonicznych

Data

Krajowe i międzynarodowe normy dotyczące wymiarowania przewodów nie uwzględniają w wystarczającym stopniu dodatkowego obciążenia cieplnego wynikającego z harmonicznych prądu. W niektórych normach wskazano maksymalne wartości prądów dla kabli cztero- i pięciożyłowych przy założeniu, że tylko dwa lub trzy przewody są obciążane. W instalacjach stosowanych obecnie ze względu na harmoniczne prądu zdarza się, że czwarty przewód (neutralny) jest w pełni obciążony lub wręcz przeciążony, gdy trzy przewody fazowe są poddane zrównoważonemu obciążeniu. Inne normy obejmują ogólną instrukcję, że w określonych warunkach wpływu harmonicznych na przewody fazowe, pewne dodatkowe obciążenie musi być brane pod uwagę podczas dobierania rozmiaru przewodu neutralnego. Monterzy z reguły jednak nie posiadają danych, ile harmonicznych powstaje przy określonym obciążeniu lub ich grupie.

W niniejszym artykule została opisana metoda oceny powstawania ciepła ze względu na harmoniczne występujące w źródle zasilania nn w budynku. Na podstawie tej oceny opisana jest metoda określania wymiarów i dobierania trójfazowych kabli zasilających jednofazowe odbiory powodujące odkształcenia.

Jeśli układ trójfazowy u odbiorcy obejmuje trzy obwody prądu przemiennego zasilające urządzenia jednofazowe, tak jak z reguły to wygląda w instalacjach w domu lub biurze, to odbiory te są z reguły rozkładane równomiernie na trzy fazy, aby zachować symetrię obciążenia.

Od dawna jednak wiadomo, że prądy, których przebiegi nie są sinusoidalne , w obwodzie 3-fazowym tylko częściowo wzajemnie się wytłumiają. Wiele dyskusji jest poświęconych konsekwencjom tego zjawiska i odpowiednim środkom zaradczym. Zdarzają się sytuacje powodujące przepalenie przewodów neutralnych. Należy się więc zastanowić, na ile wystąpienie tych niepodważalnych skutków jest prawdopodobne w typowych warunkach i jak zaplanować instalację, mając je na uwadze.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.