zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Zaburzenia napięcia – Wybór właściwej metody redukcji zapadów napięcia

Strona główna > Wszystkie publikacje > Jakość energii > Zaburzenia napięcia – Wybór właściwej metody redukcji zapadów napięcia

Data

W niniejszym dokumencie porównano różne systemy ochrony procesów przemysłowych przed skutkami zapadów napięcia, takie jak: koło zamachowe, statyczne układy zasilania bezprzerwowego (UPS), dynamiczny stabilizator napięcia (DVR), kompensator statyczny typu STATCOM, równolegle włączona maszyna synchroniczna i beztransformatorowy stabilizator szeregowy. Systemy te będą porównywane pod względem ich zdolności do zwiększania odporności oraz szeregu innych technicznych i ekonomicznych parametrów.

Zapad napięcia, według definicji normy PN–EN 50160, jest to „nagłe zmniejszenie się napięcia zasilającego do wartości zawartej w przedziale od 90% do 1% napięcia deklarowanego Uc, po którym w krótkim czasie (<1 minuty) następuje wzrost napięcia do poprzedniej wartości”. Zapady napięcia są w dziedzinie jakości energii zjawiskiem powodującym jedne z najwyższych kosztów.

Powszechność występowania w procesach przemysłowych problemów wywoływanych przez zapady, z powodu wrażliwości urządzeń na ten rodzaj zaburzenia, stała się stymulatorem rozwoju i spowodowała handlową dostępność rozwiązań mających na celu ochronę urządzeń przed zapadami napięcia.

Szeroki asortyment i egzotyczne nazwy handlowe tych systemów powodują, że wybór rozwiązania, optymalnego pod względem techniczno–ekonomicznym dla danego problemu, nie jest prosty. W niniejszym dokumencie przedstawiono analizę szeregu systemów, które mogą być zastosowane do istniejących procesów wrażliwych na zapady napięcia.

Uwzględniając statystyki z różnych krajów, niniejszy dokument podaje wskazówki dotyczące skutków, jakich można oczekiwać w wyniku zainstalowania tych systemów (wyrażonych w procentach przestojów procesu, których uniknięto). Opisano rodzaje urządzeń, następnie oceniono możliwości poprawy odporności oraz inne aspekty techniczne i ekonomiczne. Uwzględniając działanie opisanych układów podano wskazówki dla praktycznych zastosowań.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.