zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Zagregowane wskaźniki w rozproszonym systemie oceny jakości dostawy energii elektrycznej PSE S.A.

Strona główna > Wszystkie publikacje > Jakość energii > Zagregowane wskaźniki w rozproszonym systemie oceny jakości dostawy energii elektrycznej PSE S.A.

W ocenie liczbowej jakości napięcia dominuje tendencja pomiaru wskaźników oddzielnie dla wyróżnionych zaburzeń. W przypadku wielu odbiorników energii elektrycznej ich nieprawidłowe działanie jest spowodowane przebiegami chwilowymi napięć zasilających odbiegającymi od przebiegów sinusoidalnych o znamionowych parametrach. Liczbowe miary jakości napięcia oparte na przebiegach chwilowych, miałyby więc cechę uniwersalności (sumowania zaburzeń różnego rodzaju), a także ułatwiłyby proces benchmarkingu redukując zasoby pamięci niezbędne do przechowywania danych pomiarowych. Takie globalne wskaźniki jakości napięcia mogą być przyporządkowane do jednej z trzech kategorii:

  • wskaźniki oparte na ocenie różnicy rzeczywistych i idealnych przebiegów czasowych napięć,
  • wskaźniki oparte na ocenie kosztów złej jakości energii elektrycznej,
  • wskaźniki grupowe wyznaczane na podstawie zbioru tradycyjnych miar liczbowych poszczególnych zaburzeń.

W dalszej części (załącznik PDF) rozważana jest trzecia kategoria wskaźników.

Koncepcja zagregowanych wskaźników jakości

Wyznaczane są na podstawie tradycyjnych wskaźników punktowych odniesionych do poszczególnych zaburzeń napięcia uznanych za istotne dla oceny globalnej – rysunek 1.

1

Rys. 1. Koncepcja globalnego, zagregowanego wskaźnika wyznaczanego na podstawie zbioru tradycyjnych miar liczbowych poszczególnych zaburzeń.

W polskich warunkach celowym byłoby wprowadzenie opisu jakości napięcia w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie analizy porównawczej pomiędzy wyróżnionymi elementami krajowego systemu elektroenergetycznego tzn. pomiędzy rejonami w ramach jednego operatora, pomiędzy różnymi operatorami oraz pomiędzy oddziałami w ramach sieci wyróżnionego operatora.

Niniejsza praca powstała w ramach projektu pt. „Badania nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Poddziałanie 1.3.1 – Projekty Rozwojowe.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.