zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Zapady napięcia w ciągłych procesach technologicznych – Studium przypadku

Strona główna > Wszystkie publikacje > Jakość energii > Zapady napięcia w ciągłych procesach technologicznych – Studium przypadku

Data

Artykuł opisuje studium przypadku zapadów napięcia w Belgii. Jednym z procesów przemysłowych, znanych z wrażliwości na zaburzenia powodujące przerwy w produkcji jest, wytłaczanie tworzyw sztucznych w przemyśle tekstylnym. W procesie tym ścinki z tworzywa sztucznego są stapiane, przetwarzane na włókno i w końcowym etapie nawijane na bębny. Włókna takie mogą być stosowane np. do wyrobu dywanów. Belgia jest największym światowym eksporterem dywanów i drugim co do wielkości ich producentem po USA.

W celu uzyskania pełnego obrazu i rozmiaru problemu zapadów napięcia w belgijskich przedsiębiorstwach zajmujących się wytłaczaniem włókien przeprowadzono badania w dziewięciu zakładach stosujących ten proces. Studium to wykazało, że przeciętna roczna liczba przerw w produkcji spowodowanych zapadami napięcia wynosi cztery. W jednym z badanych zakładów przeprowadzono szczegółowy audyt. W dalszej części zostaną opisane trzy następujące zagadnienia:

  • proces produkcyjny,
  • konfiguracja sieci elektrycznej i straty finansowe spowodowane wymuszonym zatrzymaniem produkcji,
  • możliwe rozwiązania w celu ograniczenia szkód, rozważane z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

W badanym przedsiębiorstwie prowadzone są trzy procesy technologiczne, wrażliwe na zapady napięcia: wytwarzanie włókna ciągłego luzem (WCL), wytwarzanie włókna ciągłego (WC) i stabilizacja termiczna. W niniejszym opracowaniu omawiane będzie zachowanie się procesu wytwarzania włókna ciągłego luzem (WCL).

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.