zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Zarządzanie energią. Jak uzyskać większą efektywność i obniżyć koszty?

Strona główna > Wszystkie publikacje > Jakość energii > Zarządzanie energią. Jak uzyskać większą efektywność i obniżyć koszty?

Rozwijanie procesów efektywnego zarządzania energią w firmach na terenie Unii Europejskiej należy rozumieć jako inwestycję strategiczną i priorytetową. Około 11% zużycia energii w Unii Europejskiej można zoptymalizować kosztowo przez zastosowanie bardziej efektywnego zarządzania.

Zarządzanie energią to strukturalny proces, dzięki któremu firmy starają się optymalizować zużycie energii przez redukcję niepotrzebnego zużycia prądu, zwiększenie efektywności i udziału odnawialnych źródeł energii. Standardy zarządzania energią, takie jak EN ISO 50001, zapewniają kompleksowe podejście do różnych zagadnień technologicznych, prawnych i praktycznych zagadnień dotyczących efektywności energetycznej. Pomagają one firmom wdrożyć zarządzanie energią na poziomie całej organizacji.

Ogólnie zarządzanie energią składa się z pięciu oddzielnych etapów, które są kolejno wdrażane w procesie stałego zwiększania efektywności.

    • POLITYKA ENERGETYCZNA (1) – Ustalana jest przez starszą kadrę kierowniczą, określa ogólne kierunki działań zmierzające do poprawy efektywności energetycznej i innych celów polityki energetycznej.
    • PLANOWANIE (2) – Określenie głównych źródeł zużycia energii i potencjalnych możliwości jej oszczędzania. Ustalenie kolejności i priorytetów w działaniach zmierzających do oszczędzania energii, wskazanie celów i opracowanie planów działań zgodnych z polityką energetyczną.
    • WDROŻENIE I UTRZYMANIE (3) – Zaangażowanie pracowników i całej firmy we wdrażanie poszczególnych celów i zapewnienie lepszego wykorzystania energii staje się częścią codziennej rutyny w takich procesach, jak zakupy, naprawy i utrzymanie ruchu, projektowanie oszczędnych energetycznie procedur itp.
    • KONTROLA I DZIAŁANIA KORYGUJĄCE (4) – Monitorowanie wszystkich istotnych procesów i działań powodujących zużycie energii. Podejmowanie działań prewencyjnych i korygujących.
    • KONTROLA PRZEZ ZARZĄD (5) – Zarząd okresowo sprawdza stan wdrożenia planu i poszczególnych celów oraz wyniki kontroli wykonania, aby zapewnić stały poziom procesu w świetle zaangażowania zespołu w stopniowe ulepszanie zarządzania energią.

Wdrożenie zarządzania energią odbywa się za pomocą specyficznych technik i narzędzi. Kluczowe techniki to audyty energetyczne, monitorowanie i analizy porównawcze, natomiast kluczowe narzędzia to systemy zarządzania energią i powiązane standardy. Menadżer zarządzający energią jest osobą kierującą zmianami, nie inżynierem.

leonardo-energy.com

Większość firm, które wdrożyły standardy zarządzania energią, nie tylko obniżyły swoje rachunki za energię, ale również zmniejszyły zużycie wody i poprawiły gospodarowanie odpadami. Poprawiły ogólną wydajność swoich zakładów i zwiększyły swoją konkurencyjność.

Ponadto uzyskały łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego dzięki zwiększeniu stopnia zaufania inwestorskiego.

W dłuższej perspektywie standardy zarządzania energią gwarantują trwałość wprowadzonych usprawnień oraz zapewniają stałe doskonalenie zarządzania energią powodujące coroczne obniżanie kosztów dzięki optymalizacji zużycia energii.

ZOBACZ CAŁY RAPORT: Zarządzanie Energią_DecarbEurope_Single pages_Energy Management PL

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.