zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Zarządzanie silnikami elektrycznymi jako aktywami

Strona główna > Wszystkie publikacje > Efektywność energetyczna > Zarządzanie silnikami elektrycznymi jako aktywami

Data

Silniki elektryczne są powszechnie stosowane i dostępne w szerokim zakresie mocy wyjściowych. Są one doskonałym źródłem napędu w przeważającej większości procesów w przemyśle i sektorze usług. Niektóre silniki są widoczne jako oddzielne elementy, inne są wbudowane w bardziej złożonych produktach takich, jak sprężarki powietrza, pompy ciepła, pompy wodne i wentylatory. Energia zużywana przez silniki elektryczne stanowi w przybliżeniu 65 proc.zużycia energii elektrycznej w przemyśle Unii Europejskiej.

Pomimo swojej istotnej roli, silniki elektryczne, same w sobie są rzadko postrzegane, jako aktywa produkcyjne. Powinny być jednak tak traktowane, ponieważ sposób ich zakupu, obsługi i konserwacji oraz wymiany może decydować o dużej różnicy w całkowitej efektywności sprzętu (OEE), a zatem rentowności. Nieoptymalne zarządzanie silnikami prowadzi do wyższych strat energii i, co może mieć jeszcze większe znaczenie, do obniżenia ich niezawodności i dyspozycyjności (gotowości eksploatacyjnej) w zakładzie produkcyjnym.

Wczesna wymiana silników elektrycznych jest rzadko spotykana, gdyż większość przedsiębiorstw eksploatuje silniki aż do wystąpienia uszkodzenia. Z chwilą uszkodzenia silniki są jak najszybciej naprawiane lub wymieniane, a wymiana odbywa się zwykle z uwzględnieniem tylko podstawowych wymagań technicznych.

Bardziej szczegółowe spojrzenie na wszystkie czynniki kosztowe ujawnia jednak, że wczesna wymiana silnika elektrycznego często zwraca się w krótkim czasie.

Szybszy zwrot nakładu jest powodowany poprawą efektywności, obniżeniem kosztów konserwacji i uniknięciem nieplanowanych przestojów i związanych z nimi strat.

Silniki elektryczne są niedostrzeganymi aktywami. Przez objęcie ich programem zarządzania aktywami, przedsiębiorstwa mogą poprawić swoją wydajność i zyskać przewagę konkurencyjną.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.