zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych. Dobór mocy źródeł i ochrona przeciwporażeniowa oraz przepięciowa.

Strona główna > Wszystkie publikacje > Instalacje elektryczne w budynkach > Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych. Dobór mocy źródeł i ochrona przeciwporażeniowa oraz przepięciowa.

Przystępując do opracowania układu zasilania obiektu budowlanego, projektant musi przeprowadzić szczegółową analizę w zakresie wymagań pewności zasilania przez poszczególne odbiorniki planowane do zainstalowania w projektowanym obiekcie budowlanym. W przypadku występowania odbiorników szczególnie wrażliwych na zaniki napięcia, obiekt należy wyposażyć w układ zasilania awaryjnego.

Niniejszy artykuł przedstawia typy oraz zasady doboru źródeł zasilania awaryjnego. Autor szczegółowo opisuje reguły, którymi należy się kierować podczas podejmowania decyzji o instalacji systemu zasilania awaryjnego, uwzględniając parametry zasilanych odbiorów oraz wymagania bezpieczeństwa instalacji. W opracowaniu zawarto zasady ochrony przeciwporażeniowej i przepięciowej systemów jak również przykłady instalacji.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno