zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Publikacje: Elektromobilność zobacz wszystko
  • Emisja dwutlenku węgla może być znacznie ograniczona, poprzez użycie elektromobilności w miejsce tradycyjnych samochodów. W szczególności na obszarach o gęstym zaludnieniu, samochody elektryczne mogę przyczynić się do poprawy warunków życia. W tym kontekście utworzono szereg regionów modelowych, głównie dla większych...

  • Drugi artykuł kompendium zajmuje się szczegółowo różnymi rodzajami samochodów elektrycznych. Na początku pokazane zostały różne sposoby podziału pojazdów, uwzględniając komponenty i infrastrukturę wewnątrz samochodu. Bazując na stopniu elektryfikacji, zdefiniowana została hybryda start-stop, łagodna (mild) i samochód elektryczny. Poszczególne typy samochodów...

  • W zależności od koncepcji pojazdu elektrycznego, komponenty takie jak energoelektronika i maszyna elektryczna różnią się typem, koncepcją i parametrami. Znaczącą rolę odgrywa elektryfikacja pojazdu. Pojazdy hybrydowe, pojazdy elektryczne z wydłużonym zasięgiem i klasyczne pojazdy elektryczne wymagają różnych właściwości systemy trakcyjnego....

  • Perspektywa kończąca drugi artykuł, została rozwinięta w trzeciej części kompendium, zajmującej się instalacją elektryczną i odbiornikami wewnątrz samochodu. Bazując na łańcuchu przetwarzania energii nazwane zostały poszczególne etapy rozprowadzania energii. Przeanalizowano odbiorniki energii występujące w samochodzie i sklasyfikowano pod względem stopnia...

  • Jednym z głównych wyzwań e-mobilności jest magazynowanie energii. Właściwości akumulatorów wpływają na zasięg pojazdu, czas ładowania, czas życia i koszt pojazdu. Aktualnie samochody elektryczne mogą odgrywać dużą rolę w ruchu miejskim i krótkodystansowym, gdzie wyróżniają się dużą sprawnością i nie...

  • Energia odnawialna odgrywa ważną rolę w generacji dzisiaj i będzie w przyszłości. Przewiduje się, że zastąpi generację konwencjonalną. Z powodu czasowej zmienności takiej energii, zapotrzebowanie nie zawsze odpowiada wytworzonej energii i rośnie znaczenie mocy bilansującej. Dodatkowe obciążenie o dużym zapotrzebowaniu...

  • Według badań krajowych i europejskich, pojazdy elektryczne staną się powszechną alternatywą dla tradycyjnych samochodów. Aby osiągnąć założone cele redukcji emisji dwutlenku węgla, samochody elektryczne muszą stać się częścią przyszłej mobilności i obciążeniem sieci dystrybucyjnej. Dlatego też polski rząd wyznaczył cel...

  • Systemy e-car wraz z pełną infrastrukturą oferują możliwość mobilnego magazynowania energii, lepszą sprawność jej użytkowania oraz redukcję lokalnych emisji spalin, zanieczyszczeń i hałasu.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.