zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Duże zainteresowanie świadczeniem usług DSR

Strona główna > Archiwa wpisów > Duże zainteresowanie świadczeniem usług DSR

Kilkadziesiąt ofert wpłynęło w ogłoszonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne przetargach na świadczenie usług DSR – podała spółka w komunikacie.

Z informacji OSP wynika, że w przetargach na świadczenie usługi DSR operator otrzymał 27 ofert, z czego po 11 w programie gwarantowanym w pakiecie letnim i zimowym, a 5 – w programie bieżącym.

Jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani tym, że coraz więcej podmiotów jest zainteresowanych świadczeniem usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego, polegającej na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach – podkreśla Jarosław Socha, wicedyrektor Departamentu Przesyłu PSE.
Większa liczba ofert, w porównaniu do wcześniej prowadzonych postępowań przetargowych świadczy o tym, że na rynku jest dostępny znaczny potencjał mocy, które są gotowe do redukcji. Nie bez znaczenia jest fakt, że wciąż doskonalimy warunki świadczenia tych usług, wspólnie z ich wykonawcami – dodaje wicedyrektor Socha.

PSE pod koniec grudnia 2017 r., uruchomiły postępowania publiczne sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi DSR w podziale na: program gwarantowany i program bieżący. W pierwszym z nich oferty można było składać na pakiet letni na okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. i od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. (wolumen mocy gwarantowanej 500 MW) i pakiet zimowy na okres od 1 października 2018 r. do 31 marca 2019 r. (wolumen mocy gwarantowanej 500 MW). Program bieżący dotyczył natomiast okresu od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. Termin przyjmowania ofert minął 6 kwietnia 2018 r.

W przetargu na redukcję zapotrzebowania na polecenie OSP w programie bieżącym oferty złożyły: Tauron PE, Enspirion, Enernoc, Power Block oraz Innogy Polska. Najniższą maksymalna cenę jednostkową netto za redukcję zapotrzebowania na poziomie – 11 999 zł/ MWh zaproponował Tauron, a najwyższą Enernoc – 13 814 zł/MWh. PSE zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia prawie 47,662 mln zł(netto).

W ramach pakietu letniego i zimowego w programie gwarantowanym oferty złożyły: Zakłady Górniczo-Hutnicze “Bolesław”, CMC Poland, ArcelorMittal, RE Alloys, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Power Block, Polski Koncern Naftowy Orlen, Enea, PCC Rokita, Enspirion oraz Enernoc. Najniższą maksymalna cenę jednostkowa netto za redukcję zapotrzebowania zaproponowała firma RE Alloys – 8 000 zł/MWh, a najwyższą Zakłady Górniczo-Hutnicze “Bolesław” -13 815 zł/MWh. PSE zamierzają przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia maksymalnie ok. 175,106 mln zł (netto) z czego na usługę w miesiącach letnich -109,256 mln zł, a zimowych 65,850 mln zł.


Czytaj również:

Rynek mocy w Polsce. Będą preferencje dla DSR i mniej emisyjnych źródeł?

Testy usługi DSR zakończone powodzeniem, kolejny przetarg ogłoszony

Przetarg na usługi DSR rozstrzygnięty

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno