zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Kategoria: Webinar
  • The automotive sector is currently at the centre of a global transformation, driven by four key trends: electrification, autonomous driving, sharing and connected cars. Bruegel fellows Reinhilde Veugelers and Simone Tagliapietra have recently published a policy contribution investigating the position...

  • „Energetyka poligonem innowacyjności” organizowana pod Patronatem Ministra Energii, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność” Warszawa, 12  października 2017 r. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, sala 101, Al. Armii Ludowej 16 Rejestracja od godz. 10:30. Początek...

  • W webinarium przedstawiona zostanie koncepcja Sieci Efektywności Energetycznej (Energy Efficiency Networks – EENs), której celem jest przyspieszenie wzrostu efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. Webinarium skoncentruje się na następujących pytaniach: Czym jest koncepcja Sieci Efektywności Energetycznej? Jak Sieci Efektywności Energetycznej przyczynią się...

  • Wiele firm w branży efektywności energetycznej na początku koncentruje się na technologii, nawet jeżeli oferuje usługi klientom. Jednak po jakimś czasie, większość z nich doświadcza stagnacji w działalności. Zadanie 25 IEA pokazuje, że zorientowanie na usługi lub użytkownika ułatwia rozwój...

  • Webinarium zajmie się wynikami badań przeprowadzonych przez Ricardo Energy & Environment dla Komisji Europejskiej, mających na celu przegląd stanu realizacji 8 artykułu Dyrektywy Energetycznej UE we wszystkich państwach członkowskich. W ramach webinarium przeanalizowane zostaną różne podejścia do realizacji  dyrektywy i...

  • Raport Rynku Efektywności Energetycznej (Energy Efficiency Market Report) jest flagowym dokumentem IEA na temat trendów w zakresie efektywności energetycznej na świecie. Pytania postawione w tegorocznym raporcie to m.in.: Czy wzrost efektywności energetycznej następuje odpowiednio szybko, aby osiągnąć cele klimatyczne? Które...

  • Webinarium rozpoczyna cykl webinariów Odyssee-Mure na temat efektywności energetycznej. W pierwszej części przeanalizowana zostanie efektywność energetyczna przemysłu w UE, uwzględniając zagadnienia: Jakie są główne kierunki rozwoju efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach przemysłu krajów UE? Jakie są główne przyczyny zmienności w...

  • Idea DSM (Demand Side Management) powstała w latach 80-tych, jako aktywny instrument polityczny mający na celu lepsze i bardziej ekonomiczne działanie systemów elektroenergetycznych. Później, a przede wszystkim w pierwszych latach nowego tysiąclecia technologia dostarczyła nowych możliwości rozwiązań inteligentnych, wykorzystania zdecentralizowanej...

  • W ramach webinarium przeprowadzony zostanie przegląd wyników badań naukowych dotyczących efektywności energetycznej oraz ograniczenia zmian klimatycznych, które ukierunkowały energochłonne gałęzie przemysłu w UE i na poziomie państw członkowskich. System handlu uprawnieniami do emisji, przez niektórych uważany za flagowy projekt polityki...

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno