Systemy magazynowania energii: wykorzystanie w sieci elektroenergetycznej i na rynku energii

Ze względu na kierunek rozwoju sieci elektroenergetycznych oraz rynku energii w ostatnich latach, charakteryzujący się wzrostem udziału rozproszonych źródeł energii (zwłaszcza w Europie), rośnie zapotrzebowanie na systemy magazynowania energii. Istniejące technologie, np. elektrownie szczytowo-pompowe, muszą zostać zmodernizowane i rozwinięte zgodnie z najnowszymi, jeszcze ekonomicznie nieopłacalnymi technologiami (np. baterie lub adiabatyczne magazyny energii sprzężonego powietrza), o pożądanych właściwościach. Optymalny dobór systemów magazynowania oraz technicznie i ekonomicznie optymalne metody sterowania to główne wyzwania związane z integracją systemów magazynowania energii w sieci Smart Grid.
Artykuł zawiera przegląd literatury na temat najnowszych, niszowych rozwiązań magazynowania energii. Przedstawiono i omówiono przetestowane, potencjalne nowe przypadki użycia i scenariusze operacyjne wykorzystania magazynów w Smart Grid, a następnie oceniono je pod względem technicznym oraz ekonomicznym.