zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Systemy magazynowania energii: wykorzystanie w sieci elektroenergetycznej i na rynku energii

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inteligentne sieci (Smart Grid) > Systemy magazynowania energii: wykorzystanie w sieci elektroenergetycznej i na rynku energii

Ze względu na kierunek rozwoju sieci elektroenergetycznych oraz rynku energii w ostatnich latach, charakteryzujący się wzrostem udziału rozproszonych źródeł energii (zwłaszcza w Europie), rośnie zapotrzebowanie na systemy magazynowania energii. Istniejące technologie, np. elektrownie szczytowo-pompowe, muszą zostać zmodernizowane i rozwinięte zgodnie z najnowszymi, jeszcze ekonomicznie nieopłacalnymi technologiami (np. baterie lub adiabatyczne magazyny energii sprzężonego powietrza), o pożądanych właściwościach. Optymalny dobór systemów magazynowania oraz technicznie i ekonomicznie optymalne metody sterowania to główne wyzwania związane z integracją systemów magazynowania energii w sieci Smart Grid.
Artykuł zawiera przegląd literatury na temat najnowszych, niszowych rozwiązań magazynowania energii. Przedstawiono i omówiono przetestowane, potencjalne nowe przypadki użycia i scenariusze operacyjne wykorzystania magazynów w Smart Grid, a następnie oceniono je pod względem technicznym oraz ekonomicznym.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.