zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Cykl życia miedzi

Strona główna > Wszystkie publikacje > Transformacja energetyczna > Cykl życia miedzi

Od pierwotnego domu w skorupie ziemskiej po długą żywotność gotowego produktu, takiego jak drut lub rura, miedź przechodzi przez kilka etapów. Dowiedz się więcej o cyklu życia tego odnawialnego zasobu.

Recykling miedzi

W ciągu ostatniej dekady, ponad 30% rocznego zużycia miedzi pochodziło z recyklingu. Na podstawie globalnego modelu zapasów i przepływów miedzi, opracowanego niedawno przez Europejski Instytut Miedzi, szacuje się, że dwie trzecie z 550 milionów ton miedzi wyprodukowanej od 1900 roku nadal znajduje się w użytku produkcyjnym.

Wydobycie

Podstawowa produkcja miedzi rozpoczyna się od wydobycia rud miedzionośnych. Istnieją dwa podstawowe sposoby wydobycia miedzi – powierzchniowe i podziemne. Ze względu na rozprzestrzenianie się miedzi w stosunkowo niskich stężeniach na dużych obszarach, wydobycie powierzchniowe lub odkrywkowe jest dominującą metodą wydobycia miedzi na świecie.

CZYTAJ: W przyszłości nie zabraknie miedzi

Wytapianie i rafinacja

Po wydobyciu, miedź jest wytwarzana jedną z dwóch ścieżek technologicznych, pirometalurgiczną (suchą) lub hydrometalurgiczną (mokrą). Wytapianie to proces podgrzewania i topienia rudy w celu wydobycia metalu takiego jak miedź. Rafinacja odnosi się do każdego procesu, który zwiększa stopień lub czystość metalu. Po zakończeniu procesów rafinacji, katoda miedziana ma na ogół 99,9% czystości.

Półfabrykacja

Podczas półfabrykacji, miedź, wraz z czystym złomem, jest przetwarzana na drut/pręt, rury, blachy i taśmy do wykorzystania w całym łańcuchu wartości.

Produkcja wyrobów

Drut / pręt miedziany, rury, blachy i taśmy są przekształcane w gotowe produkty, które mogą być wykorzystywane bezpośrednio przez konsumentów i przedsiębiorstwa.

Użytkowanie

Rocznie zużywa się prawie 28 milionów ton miedzi. Większość miedzi produkowanej na całym świecie (70%) jest wykorzystywana do zastosowań elektrycznych/ przewodnictwa oraz komunikacji.

ZOBACZ TEŻ: Miedź i przejście na czystą energię 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno