zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Elektromobilność i jej rozwój. Miedź ma ważną rolę do odegrania

Strona główna > Wszystkie publikacje > Elektromobilność > Elektromobilność i jej rozwój. Miedź ma ważną rolę do odegrania

Już w 2011 r., w swej Białej księdze na temat transportu, komisja Europejska stwierdziła, że wyeliminowanie konwencjonalnych samochodów osobowych do roku 2050 jest niezbędne do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu.

Udział transportu drogowego w emisji gazów cieplarniach (GHG) wynosi obecnie około jednej piątej całkowitej emisji Unii Europejskiej przy wzroście od roku 1990 o 20,5%. Podobnie przedstawia się zużycie energii finalnej. Transport drogowy zużywa 24% energii finalnej Unii Europejskiej, przy wzroście o 28% od roku 1990.

Dobrą wiadomością jest to, że nowa technologia – pojazdy elektryczne zasilane z akumulatorów (BEV) – jest dzisiaj gotowa do wprowadzenia na rynek. Już od pierwszego dnia trzykrotnie[1] redukują emisję GHG i całkowicie likwidują lokalną emisję zanieczyszczeń powietrza do środowiska. Ponieważ dekarbonizacja energii elektrycznej w UE wyprzedza harmonogram, jest prawdopodobne, że masowe wprowadzenie pojazdów elektrycznych zasilanych z akumulatorów może doprowadzić do zmniejszenia emisji spalin w sektorze transportu drogowego znacznie przed rokiem 2050.

ZOBACZ TAKŻE: Elektromobilność. Jak zmieniać transport i komunikację, by chronić środowisko?

Ponadto, zelektryfikowanie transportu drogowego jest także najbardziej kosztowo efektywnym sposobem osiągnięcia efektywności energetycznej, ponieważ pojazdy elektryczne zasilane z akumulatorów są aktywami o średnim czasie życia 15 lat i 2,5-krotnie wyższej sprawności niż pojazdy z silnikiem wewnętrznego spalania, przy czym sprawność ta będzie nadal wzrastała w miarę wzrostu udziału energii odnawialnej w wytwarzaniu energii elektrycznej.

Miedź jest jednym z kluczowych materiałów, który umożliwia tę transformację. Pojazd BEV zawiera średnio trzykrotnie więcej miedzi niż pojazd z silnikiem wewnętrznego spalania. Połowa tej miedzi jest użyta w układzie akumulatorowym. Miedź jest także intensywnie wykorzystywana w wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz w infrastrukturze niezbędnej do ładowania pojazdów elektrycznych.

ZOBACZ TAKŻE: Zmniejszenie emisji CO2 w transporcie drogowym. Jaka jest przyszłość aut ciężarowych?

Korzyści

Pojazd z silnikiem wewnętrznego spalania emituje trzykrotnie więcej CO2 niż akumulatorowy pojazd elektryczny, a w r. 2030 czterokrotnie (emisja od źródła energii do koła jezdnego pojazdu w oparciu o średni koszyk energetyczny UE, szczegóły w Załączniku I)

Emisja transportu drogowego stanowi 20% emisji CO2 Unii Europejskiej, przy 20,5% wzroście w 2015 r.[2] i nadal wzrasta[3].

Akumulatorowy pojazd elektryczny posiada 2,5-krotnie większą sprawność niż samochód z silnikiem wewnętrznego spalania i 3,3-krotnie większą w r. 2030 (od źródła energii do koła jezdnego pojazdu, w oparciu o średni koszyk energetyczny UE, szczegóły w Załączniku I)

Transport drogowy zużywa 24% energii finalnej Unii Europejskiej[4], przy wzroście o 28% w roku 2015[5].

POBIERZ CAŁY RAPORT ELEKTROMOBILNOŚĆ_WIZJA ROZWOJU

ZOBACZ TAKŻE:

Zmniejszenie emisji CO2 w transporcie publicznym. Dlaczego w wielu krajach stawiają na autobusy elektryczne?

[1] W perspektywie sprawności od źródła energii do koła jezdnego pojazdu (WtW) w porównaniu z równoważnym pojazdem z silnikiem wewnętrznego spalania (ICE).

[2] https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles_en

[3] https://www.eea.europa.eu/publications/analysis-of-key-trends-and/

[4] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Consumption_of_energy transport drogowy zużywa 24% energii
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-final-energy-consumption-by-mode/assessment-8 Transport drogowy stanowi 74% of energii końcowej w transporcie.

[5] https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-final-energy-consumption-by-mode/assessment-8

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.