zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Energetyka wiatrowa

Strona główna > Wszystkie publikacje > Energia wiatrowa Offshore > Energetyka wiatrowa

Data
Tagi

Energetyka wiatrowa jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów przemysłu na świecie. Moce produkcyjne elektrowni wiatrowych, stanowiących niegdyś niszowy rynek w Europie, w ostatniej dekadzie zwiększyły się bardziej niż moce elektrowni opartych na innych technologiach. Wkrótce elektrownie wiatrowe osiągną moc produkcyjną 500 GW, zapewniając miejsca pracy i energię regionom na całym świecie.

Energia wiatrowa jest najbardziej wydajnym rozwiązaniem pod względem redukcji emisji w sektorze energetycznym. Lądowa energetyka wiatrowa jest obecnie najbardziej ekonomiczną formą pozyskiwania energii z nowych źródeł w Europie. Koszty pozyskania energii tego typu spadły w ostatnim dziesięcioleciu o 60%. Natomiast tylko w ostatnich dwóch latach koszty pozyskiwania energii wiatrowej na obszarach morskich spadły o 50%. Elektrownia wiatrowa nie generuje podczas pracy gazów cieplarnianych ani zanieczyszczeń powietrza.

Wykorzystuje przy tym minimalne ilości wody. Energia wiatrowa jest skalowalnym i niezawodnym odnawialnym źródłem energii pozyskiwanej zarówno na lądzie, jak i na morzu, stanowiącym zabezpieczenie przed wahaniami cen paliwa. 9 na 10 Europejczyków popiera energetykę wiatrową w swoim kraju. Wynika to z faktu, że energetyka wiatrowa łagodzi skutki zmian klimatycznych, zwiększa bezpieczeństwo energetyczne oraz przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Ze względu na wspólnotową strukturę własności energetyka wiatrowa daje członkom społeczności udział w ich własnej energii. W 1985 r. turbiny wiatrowe charakteryzowały się średnicami wirnika wynoszącymi 15 metrów i osiągały moc poniżej 1 MW.

Dziś największymi turbinami lądowymi są turbiny o średnicy wirnika wynoszącej 127 metrów, osiągające 7,5 MW. Na morzu natomiast instaluje się turbiny o średnicy wirnika wynoszącej ponad 160 metrów, osiągające 8 MW, o wysokości prawie 190 metrów.

Operatorzy sieci mogą integrować duże ilości energii wiatrowej.W zeszłym roku wiatr zaspokoił 37% duńskiego zapotrzebowania na energię elektryczną, a w wietrzne dni generuje energię w ilości przekraczającej 100% zapotrzebowania. Aby w odpowiedni sposób dokonać transformacji energetycznej, rządy muszą rozbudować sieć energetyczną i zwiększyć liczbę połączeń, co obniżyłoby ceny dla odbiorców.

Coraz więcej firm przekształca swoją działalność w bardziej przyjazną środowisku. Inwestorzy dążą do osiągnięcia
długoterminowych, stabilnych przychodów przy niskich stopach procentowych. Europejski sektor energetyki wiatrowej jest od dawna otwarty na zagranicznych inwestorów postrzegających Europę jako ogromne centrum infrastrukturalne zarówno dla technologii lądowych, jak i morskich. Zapotrzebowanie odbiorców przemysłowych na energię wiatrową rośnie, ponieważ zależy im na ekologicznej energii elektrycznej, dostępnej po
stabilnych i konkurencyjnych cenach. Dzisiejsza zdolność Europy do wytwarzania energii odnawialnej wynosi 1,2 GW i opiera się na umowach korporacyjnych o zakupie energii, z których 90% dotyczy energii wiatrowej.

Europa nadal wiedzie na świecie prym w zakresie technologii wiatrowych. Trzech z pięciu czołowych producentów turbin na świecie pochodzi z Europy. Wiatr jest dla Europy zasobem o wartości eksportowej wynoszącej 11 mld EUR w 2015 r. i wartości inwestycyjnej wynoszącej 27,5 mld EUR w 2016 r. Jednak w porównaniu z resztą świata europejskie rynki energetyki wiatrowej spowalniają. Główny problem stanowią czynniki regulacyjne, nieodpowiednie projektowanie czy słaba adaptacja do dynamiki rynku. Transformacja energetyczna nie
dokona się sama – jest trudnym procesem prowadzącym do zysków.

Czytaj więcej  w raporcie

DecarbEurope_Single pages_Wind Power

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.