zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Miedź jako kluczowy czynnik napędzający transformację energetyczną

Strona główna > Wszystkie publikacje > Transformacja energetyczna > Miedź jako kluczowy czynnik napędzający transformację energetyczną

Transformacja energetyczna zachodzi już teraz. Poprzez zainstalowane zdolności wytwórcze energii wiatrowej i PV, rozbudowę sieci, inwestycje w efektywność energetyczną, elektryfikację transportu oraz dekarbonizację sektora grzejnictwa i chłodzenia, do systemu energetycznego Unii Europejskiej – zostały już wprowadzone dodatkowo 2 Mt miedzi.

Szacujemy, że obecny rynek miedzi, związany z transformacją energetyczną, wyniesie 300 kt rocznie, tj. około 8% rocznego popytu. Transformacja będzie wymagała dodatkowo 22 Mt miedzi do roku 2050, co według obecnych danych odpowiada w przybliżeniu pięcioletniemu zapotrzebowaniu Unii Europejskiej na miedź. Wprowadzenie takiej ilości surowca do będących w użyciu w Unii Europejskiej 82,1 Mt miedzi, stanowi wzrost o około 27% w stosunku do obecnie zużywanej ilości. Wzrost logistyczny daje w wyniku wiarygodny scenariusz, oparty na poniżej ukazanych krzywych:

Transformacja energetyczna, niezbędna dla głębokiej dekarbonizacji gospodarki, oznacza przejście od gospodarki w głównej mierze zależnej od paliw, do gospodarki opartej na systemach energii odnawialnej i na energetycznie efektywnych urządzeniach końcowego wykorzystania energii.

Czytaj: Miedź poprawia wydajność silników indukcyjnych 

Powyższe krzywe wskazują, że okres pomiędzy rokiem 2030, a 2040 będzie krytyczny dla powodzenia transformacji energetycznej i osiągnięcia klimatycznej neutralności Europy w roku 2050. W tym okresie, w powyższych 11 aplikacjach będzie potrzebny kapitał inwestycyjny, który mógłby skutkować wprowadzaniem dodatkowo 900 kt miedzi rocznie.

W tym samym okresie urządzenia, które obecnie wprowadziliśmy, zaczną się zbliżać do zakończenia cyklu eksploatacji, jest zatem ważne, aby zapewnić zgodność tych rozwiązań z zasadami obiegu zamkniętego. Zapasy miedzi w Unii Europejskiej w wysokości 104 Mt po transformacji energetycznej stanowią zasób aktywów w wysokości 587 mld EUR, który powinien być dobrze zarządzany.

Powyżej przedstawiono tylko jeden z możliwych scenariuszy na  nadchodzących 31 lat. Jest to przyszłość, która może się zdarzyć, ale jest znacznie bardziej prawdopodobne, że w roku 2050 Europa będzie się pod wieloma względami znacząco różnić od opisanej tutaj.

Dostępność miedzi w perspektywie długoterminowej

Obliczenia dotyczące ilości miedzi dostępnej na świecie są oparte na pojęciach rezerw i zasobów. Rezerwy miedzi są to złoża, które zostały odkryte, oszacowane i ocenione jako ekonomicznie rentowne; sięgają one 720 Mt. Zasoby miedzi obejmują rezerwy już odkryte oraz nieeksploatowane złoża przewidywane na podstawie rozpoznania geologicznego. Są one szacowane na ponad 5000 Mt.

Zobacz również: Litwa planuje rozwój morskiej energetyki wiatrowej – offshore 

Jednak nawet rezerwy i zasoby nie oddają pełnego obrazu, należy tutaj uwzględnić kluczową właściwość miedzi, która prawdopodobnie odegra znaczącą rolę w transformacji energetycznej. Jest to zdolność do recyklingu. Miedź jest jednym z niewielu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane bez utraty swoich właściwości. Nie ma także różnicy w jakości miedzi pochodzącej z recyklingu (produkcja wtórna) i miedzi pochodzącej z wydobycia (produkcja pierwotna). W zależności od sytuacji na rynku, miedź niższego gatunku może być przetworzona na materiał o wyższych parametrach (upcykling) nadający się do zastosowań wymagających wysokiej przewodności elektrycznej.

Ponadto, recykling miedzi jest energetycznie efektywny – przetworzenie miedzi z recyklingu wymaga 85% mniej energii niż produkcja pierwotna. Istnieje także potrzebna do tego infrastruktura. W ciągu ostatniej dekady blisko połowa rocznego zużycia miedzi w Unii Europejskiej pochodziła z recyklingu, a udział ten nadal wzrasta.

Globalne rezerwy miedzi wynoszące 720 Mt i globalne zasoby miedzi wynoszące 5000 Mt w połączeniu ze zdolnością miedzi do recyklingu, wyraźnie zwiększają długoterminową dostępność miedzi dla transformacji energetycznej i wskazują, że znalezienie i wprowadzenie do gospodarki 22 Mt miedzi do roku 2050 jest w pełni wykonalne.

Polecamy: Zapotrzebowanie na miedź w Europie jest realizowane dzięki recyklingowi 

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno