zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Miedź z Polski pomoże w realizacji celów klimatycznych

Strona główna > Wszystkie publikacje > Polityka energetyczna > Miedź z Polski pomoże w realizacji celów klimatycznych

Celem tegorocznej konferencji COP24 było wypracowanie porozumienia w sprawie działań na rzecz ochrony klimatu. Jednym z wyznaczników kierunków dyskusji był dokument Komisji Europejskiej pt. „Czysta planeta dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dla prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej klimatycznie gospodarki”. Zgodnie z jego założeniami  zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych powinien zostać osiągnięty do 2050 r. W ocenie ekspertów Europejskiego Instytutu Miedzi, w realizacji tak ambitnego celu pomóc mogą inwestycje w wysoko wydajne technologie energetyczne oparte na miedzi.

Zdaniem ekspertów ECI realizacja procesu transformacji energetycznej, zarówno globalnej, jak i polskiej gospodarki, powinna być oparta na dwóch filarach – powszechnym dostępie do odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz dostępie do surowców kopalnianych, niezbędnych do wdrażania coraz bardziej efektywnych i przyjaznych dla środowiska technologii.

Jednym z materiałów kluczowych w tym aspekcie będzie miedź, której Polska jest wiodącym producentem. Właściwości miedzi, takie jak wysoka przewodność elektryczna, trwałość czy przetwarzalność, czynią z niej kluczowy materiał dla nowoczesnej energetyki bazującej na odnawialnych źródłach energii. Miedź jest bowiem powszechnie wykorzystywana do produkcji kluczowych elementów infrastruktury  energetycznej przewodów i kabli, generatorów, silników elektrycznych, paneli fotowoltaicznych czy systemów magazynowania energii.

CZYTAJ: COP 24. “Mamy rozwiązania, które poprawią efektywność energetyczną” 

Pomimo, że miedź stosowana jest z powodzeniem w całym systemie energetycznym, to jej zalety są szczególnie doceniane w rozwoju OZE (m.in. energetyce wiatrowej, fotowoltaice). Odgrywa też fundamentalną rolę w kontekście poprawy efektywności energetycznej czy systemach solarnych mając szerokie zastosowanie w urządzeniach elektrycznych, tj. silnikach pojazdów elektrycznych i hybrydowych, transformatorach oraz w magazynach energii. Szacuje się, że wykorzystując doskonałą przewodność elektryczną miedzi, w ciągu następnych 10-20 lat w Europie będzie można zmniejszyć emisję CO2 o 100 milionów ton rocznie. Zakładając, że w długofalowej perspektywie dążymy do budowania „gospodarki neutralnej wobec klimatu” – miedź powinna być jej ważnym elementem – komentuje Michał Ramczykowski, prezes Europejskiego Instytutu Miedzi.

Według badań agencji United States Geological Survey, światowe rezerwy miedzi wynoszą ok. 720 mln ton, a zasoby szacuje się na przeszło 5 mldton. Oznacza to, że powinny one wystarczyć odpowiednio na 40 lat oraz 200 lat.

Ważną rolę w dostępności miedzi odgrywa również jej recycling. Surowiec ten jest jednym z nielicznych, który może być wielokrotnie przetwarzany bez utraty swoich właściwości lub parametrów jakościowych. Miedź odzyskiwana jest zarówno z produktów wycofywanych po zakończeniu eksploatacji, jak z odpadów poprodukcyjnych. Obecnie w ten sposób co roku pozyskuje się ok. 8,5 mln ton tego surowca. W skali globalnej współczynnik recyclingu ze złomu miedzianego wynosi 30 proc. W Europie liczba ta jest bliższa 45 proc. podsumowuje Michał Ramczykowski, prezes Europejskiego Instytutu Miedzi. Warto też dodać, że z pracujących kabli i urządzeń odzyskuje się blisko 100 proc użytej w nich miedzi.

CZYTAJ: Alarmujący raport ws. globalnego ocieplenia. Konieczne są szybkie zmiany

Pomimo rosnącego zapotrzebowania na miedź ze strony sektora OZE, dostęp do miedzi, jako jednego z kluczowych surowców wydaje się niezagrożony. Polityka rządów oraz działania podmiotów zaangażowanych w rozwój sektora odnawialnych źródeł energii powinna więc w najbliższych latach koncentrować się na zwiększeniu efektywności, zarówno w zakresie wytwarzania energii, jak i wykorzystania miedzi, tak aby w efekcie móc systematycznie obniżać koszty dla odbiorców końcowych.

ZOBACZ TAKŻE: Innowacje niezbędne dla polskiej energetyki

Zdaniem ekspertów Europejskiego Instytutu Miedzi w tym kontekście największymi wyzwaniami stojącym przed polską energetyką są:

  • ograniczenie emisji z sektora elektroenergetycznego;
  • poprawa efektywności energetycznej;
  • realizacja inwestycji w modernizację oraz rozbudowę polskiej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w celu absorbcji energii z odnawialnych źródeł;
  • inwestycje w odnawialne źródła energii z uwzględnieniem energetyki wiatrowej na lądzie i morzu oraz w fotowoltaikę; wykorzystanie OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie;
  • rozwój magazynów energii i inteligentnych sieci elektroenergetycznych;
  • rozwój usług DSR i DSM oraz bilansowanie OZE
  • rozwój elektromobilności i rzejście na transprot niskoemisyjny

ZOBACZ TAKŻE: Rozwój OZE. Bez miedzi ani rusz

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.