zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Niższe koszty magazynowania energii słonecznej, rozproszone wytwarzanie oraz mikrosieci – mogą diametralnie zmienić dostęp do energii elektrycznej

Strona główna > Wszystkie publikacje > Efektywność energetyczna > Niższe koszty magazynowania energii słonecznej, rozproszone wytwarzanie oraz mikrosieci – mogą diametralnie zmienić dostęp do energii elektrycznej

Według Banku Światowego niższe koszty magazynowania energii słonecznej, rozproszenie wytwarzania energii oraz budowa mikrosieci mogą diametralnie zmienić dostęp do energii elektrycznej.

Według Banku Światowego z obecnych 19 tys. istniejących mikrosieci w przeciągu 10 lat możemy dojść do 210 tys… Ma to być zasługą taniejących technologii magazynowania  energii i rozproszeniu jej wytwarzania. Około 20 miliardów ludzi będzie musiało uzyskać powszechny dostęp do energii w 2030 r., a  przy obecnych modelach jej wytwarzania i dystrybucji byłoby to niemożliwe, dlatego odpowiedzią musi być wykorzystanie rozproszonego wytwarzania i lokalnej dystrybucji energii.

Źródła odnawialne w regionie Azji i Pacyfiku wykorzystują miedź

Jak wskazuje Raport – około pół miliarda ludzi może być opłacalnie zaopatrywanych w energię elektryczną poprzez mikrosieci. Połączenie spadających kosztów technologii, wzrostu jakości usług, sprawiło, że nowoczesne mikrosieci mogą być “skalowalną” opcją uzupełniającą rozbudowę tradycyjnych sieci, włączając w to systemy solarne. Jak wskazuje Raport – w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci na całym świecie mikrosieci rozwinęły się i nie są już wyłączenie niszowym rozwiązaniem. Są one zainstalowane w 134 krajach, co stanowi całkowitą inwestycję w wysokości 28 mld USD i zapewnia energię elektryczną około 47 milionom ludzi. Liderem w instalacjach mikro sieci jest Azja. Jak wynika z analizy Raportu – aby zbudować połączenia typu mikro sieci dla 500 mln ludzi, jest potrzeba zainwestowania ok. 220 mld USD do roku 2030. 

Miedź i przejście na czystą energię

Realizacja takiego wyzwania inwestycyjnego wymaga jednak budowania polityk wspierających kompleksowe programy elektryfikacji, promujących także realne modele biznesowe. W polskich warunkach rozwój mikrosieci powinien być powiązany z rozwojem tzw. mikrogeneracji (prosumenci, spółdzielnie energetyczne, klastry energii). Cechą charakterystyczną nowoczesnych systemów zaopatrzenia w energię w skali lokalnej, powinna być także wielość konwersji różnych postaci energii (w tym także kogeneracji). Od strony regulacyjnej – na pewno nowelizacja Ustawy o OZE (zmiany w zakresie prosumenta oraz wprowadzenie kwestii spółdzielni energetycznych) oraz rozwiązania w zakresie kogeneracji są ważnymi krokami w tym kierunku.

PEŁNY RAPORT

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.