zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Nowelizacja ustawy o OZE trafiła do Sejmu

Strona główna > Wszystkie publikacje > Energia słoneczna (PV) > Nowelizacja ustawy o OZE trafiła do Sejmu

W piątek, 19 lipca 2019 roku – Komisja Sejmowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii i lada moment zostanie uchwalony.

Nowelizacja ustawy oznacza pojawienie się nowych zasad dotyczących przeprowadzenia aukcji w stosunku do tych, których spodziewali się inwestorzy, według publikowanego projektu ustawy. Potrzebne będzie więc opracowanie nowych strategii aukcyjnych. W planowanych na rok 2019 aukcji OZE przewidziano m.in. wsparcie dla 2,5 GW mocy wiatrowej na lądzie.

Korporacyjne umowy sprzedaży dają producentom zielonej energii dużo możliwości, m.in. zwiększenie przychodów z własnych farm wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych, czy korzystanie z alternatywnego sposobu finansowania swojej inwestycji w odnawialne źródła energii.

Czytaj: Ustawa o odnawialnych źródłach energii będzie spóźniona? 

Sporządzając umowę korporacyjną  PPA (Power Purchase Agreement) należy dostosować ją do polskiej specyfiki i danego profilu biznesu, zważywszy na obecnie stosowane modele umów corporate PPA z podziałem na kontrakty obejmujące fizyczną dostawę energii i tzw. umowy wirtualne. Możliwości wdrożenia umów typu PPA i corporate PPA w polskich realiach jest wiele, nawet w przypadku firm o różnych profilach.

Na ten moment istnieją dwa standardy umów stworzone przez: Międzynarodowe Stowarzyszenie Dealerów Swapowych (ISDA) oraz opublikowane 18 czerwca przez Stowarzyszenie Europejskich Przedsiębiorców Energetycznych (EFET) we współpracy z RE-Source.

W dobie rosnącego popytu na odnawialne źródła energii, umowy typu PPA stają się nieodłączną częścią biznesu OZE. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku i pojawiające się możliwości, tego typu umowy to przyszłość finansowania najtańszych form produkcji zielonej energii.

Każdy przedsiębiorca, chcący inwestować w sektory energii wiatrowej czy słonecznej, powinien zainteresować długoterminowym kontraktem na zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii ze źródeł odnawialnych. Jest to korzystne nie tylko ze względów środowiskowych (niska emisyjność źródeł wytwórczych), ale również biznesowych, bowiem to możliwość długoterminowego zapewnienia dostaw energii elektrycznej po stałej cenie.

Zobacz też: W 2019 roku Polska ma szansę stać się jednym z wiodących rynków fotowoltaiki w Polsce 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.