zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inteligentne sieci (Smart Grid) > Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna

Raport autorstwa Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) pt. “Polska. Z energią działa lepiej. Energetyka przesyłowa i dystrybucyjna” poświęcony jest energetyce sieciowej i przedstawia najważniejsze wydarzenia, trendy  oraz zmiany, które mają miejsce na rynku przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w Polsce w ostatnich latach.

Każdy z rozdziałów raportu poświęcony został prezentacji wybranego aspektu sektora elektroenergetycznego. Przybliżenie roli operatora systemu przesyłowego i operatorów systemów dystrybucyjnych oraz przygotowane zestawienia statystyczne zapewniają merytoryczną podstawę do analizy kierunku rozwoju energetyki sieciowej.

“Przegląd trendów na innych rynkach energetycznych, głównie europejskich, oraz rozwój Krajowego Systemu Elektroenergetycznego obrazują perspektywy przyszłego rozwoju energetyki sieciowej. Rozwiązania przyjęte w innych krajach Starego Kontynentu stanowią źródło inspiracji, a zdobyte doświadczenia mogą być swego rodzaju drogowskazem, także dla Polski. Inwestycje zrealizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne i plany rozwoju sieci przesyłowej ilustrują kierunek rozwoju elektroenergetyki w Polsce.” – czytamy w 1 rodziale raprotu.

CZYTAJ TAKŻE: Sieci i dystrybucja prądu. Jak zmniejszyć ryzyko przerw w dostawach?

“Na kolejnych stronach przedstawione zostały główne trendy rynkowe oraz kluczowe dla tego sektora aspekty i wyzwania. Dyrektor Tomasz Dąbrowski oraz prezes Maciej Bando, reprezentujący Ministerstwo Gospodarki i Urząd Regulacji Energetyki, podkreślili znaczenie wpływu koncepcji strategicznych i rozwiązań prawnych ustalanych na poziomie europejskim oraz zmian w modelu regulacji operatorów systemów dystrybucyjnych.

Potrzeby i wymagania odbiorców końcowych – klientów, stanowią oś spajającą następne trzy rozdziały. Podkreślamy w nich implikacje płynące z regulacji jakościowej, której kształt jest obecnie wypracowywany przez ekspertów URE we współpracy z operatorami. Należy podkreślić, że poprawa jakości świadczonych usług była, jest i nadal będzie jednym z kluczowych elementów strategii spółek operatorskich. Inwestycje zrealizowane w ostatnim okresie przez spółki sektora, nawiązują do zmienia- jącej się roli biznesowej i wyzwań stojących przed operatorami.

Działania te są bezpośrednio związane z oczekiwaniami klientów, które coraz bardziej przypominają te stawiane firmom funkcjonującym w warunkach otwartej konkurencji. Konsekwentnie wprowadzane innowacje i rosnące nakłady finansowe przeznaczane na rozwój i programy pilotażowe mają pozytywne przełożenie na poprawę wskaźników niezawodności dostaw energii elektrycznej. Warto zaznaczyć, że działania operatorów, zrealizowane w latach 2011-2014, pozwoliły na obniżenie wskaźnika SAIDI nieplanowanego o prawie 30%. Oznacza to, że przerwy długie w dostawach energii elektrycznej do odbiorców w Polsce, związane w dużej mierze z nieprzewidzianymi awariami, zostały skrócone o prawie 1/3 w ciągu ostatnich trzech lat. Jednocześnie, prezes Federacji Konsumentów – Kamil Pluskwa-Dąbrowski – w swojej wypowiedzi w rozdziale X słusznie zwrócił uwagę na ograniczony poziom świadomości konsumentów dotyczący branży elektroenergetycznej w Polsce, w szczególności segmentu przesyłu i dystrybucji.” – czytamy w raporcie.

ZOBACZ TAKŻE: Stan i potrzeby rozwojowe sieci elektroenergetycznych w procesie transformacji niskoemisyjnej w Polsce

“Spółki energetyczne zdają sobie sprawę z rosnącego znaczenia działań edukacyjnych i komunikacyjnych. Kampania edukacyjna PTPiREE „Polska. Z energią działa lepiej.” objęta patronatem honorowym Ministra Gospodarki i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w ramach której przygotowany został niniejszy raport, jest tego elementem. W czasie kampanii PTPiREE prowadzi szereg różnorodnych aktywności na rzecz zwiększenia świadomości roli i efektów działań operatorów oraz bieżących wyzwań związanych z zapewnianiem niezawodnego przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Podkreślane są zalety długofalowej i stabilnej polityki regulacyjnej oraz wspierania modernizacji sieci ze strony organizacji rządowych  – czytamy w raporcie.” Więcej raportów ptpiree.pl

CAŁY RAPORT CZYTAJ TUTAJ

Data publikacji 2 lutego 2016

CZYTAJ TAKŻE: Raport: Stan i potrzeby rozwojowe sieci elektroenergetycznych w procesie transformacji niskoemisyjnej w Polsce

 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.