zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Praktyczne doświadczenia pracy liniowego estymatora stanu opartego na urządzeniach PMU w sieci dystrybucyjnej

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inteligentne sieci (Smart Grid) > Praktyczne doświadczenia pracy liniowego estymatora stanu opartego na urządzeniach PMU w sieci dystrybucyjnej

Artykuł przedstawia wykonanie i pierwsze doświadczenia pracy Systemu Monitorowania Obszaru Dystrybucji (Distribution Area Monitoring System – DAMS), wdrożonego w Niemieckiej sieci 110kV. Opisano architekturę oprogramowania, zawierającą ustandaryzowane protokoły i interfejsy komunikacji, uwzględniając komponenty systemu ICT.

Jako główny element system przedstawiony został liniowy estymator stanu, używający wyłącznie pomiarów synchrofazorów w celu wyznaczenia zespolonych wartości napięć węzłowych. Rzeczywiste dane pomiarowe dostarczają koniecznych danych wejściowych do obserwacji typowych charakterystyk systemu dystrybucyjnego i analizy dokładności oraz wiarygodności wyników. Następnie prowadzona jest estymacja stanu w celu wykrycia naruszeń dopuszczalnych wartości parametrów pracy systemu.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno