zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Prosument i klastry energii w koncepcji rozwojowej PSE SA

Strona główna > Wszystkie publikacje > Innowacje w energetyce > Prosument i klastry energii w koncepcji rozwojowej PSE SA

W dobie transformacji energetyki, ważne zadania i wyzwania stoją m.in. przed podmiotami z obszaru przesyłu i dystrybucji, co powoduje że branża coraz bardziej stawiać musi na innowacyjność. 

Dla podmiotów odpowiedzialnych za przesył i dystrybucję, przyszłość energetyki to nie tylko OZE czy elektromobilność tak mocno akcentowane. PSE SA patrzą szerzej na możliwości rozwoju Krajowej Sieci Elektroenergetycznej, a ważną rolę w tej wizji pełnią prosumenci.

Z uwagi na ten fakt, spółka opracowała koncepcję Prosumenckiej Chmury Energii (Prosumer Energy Cloud), której realizacja umożliwi bardziej efektywne rozliczanie odbiorców energii elektrycznej, którzy posiadają własne mikroinstalacje wytwórcze. Rozwiązanie to zakłada funkcjonowanie wirtualnego „portfela” prosumenta, w którym przechowywane będą informacje o wolumenie energii pobranej i wprowadzonej do sieci.

PSE SA wskazuje także, na tzw. Wirtualny Punkt Przyłączenia (WPP). Według niej licznik jest przypisany wyłącznie do punktu w sieci, a nie do konkretnego użytkownika, jak ma to miejsce obecnie. Dzięki tej zmianie każdy użytkownik będzie mógł swobodnie przyłączać się do dowolnego WPP. Uprości to rozliczenia za energię elektryczną i pozwoli na rozwój elektromobilności i klastrów energii.

Klastry energii to nadzieja dla rozwoju OZE

Same klastry energii mogą stać się w przyszłości nową „jednostką” w ramach KSE. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na pewnym obszarze, przy zaangażowaniu w to wytwórców i konsumentów energii oraz operatorów dystrybucyjnych i przesyłowych. PSE prowadzą analizy dotyczące perspektyw funkcjonowania klastrów. Klastry w niedalekiej  przyszłości będą mogły realizować także  określone usługi systemowe. Działanie takie jak wskazują m.in. eksperci Europejskiego Instytutu Miedzi, może zdecydowanie przyczynić się do wzrostu elastyczności pracy systemu elektroenergetycznego, co jest istotne m.in. do lepszej absorpcji energii z OZE.

Elastyczność i wydajność systemu energetycznego. Jak sterować popytem?

Innowacje dotyczą jednak nie tylko przyszłości. PSE stosują nowatorskie rozwiązania także do udoskonalenia obecnie prowadzonych działań.

Oprac. :

Rafał Czaja, Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego na podstawie Raport „Energetyka. Dystrybucja i przesył. PTPiREE oraz GLOBEnergia

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.