zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Technologie magazynowania energii elektrycznej

Strona główna > Wszystkie publikacje > Magazynowanie energii > Technologie magazynowania energii elektrycznej

Ograniczone zasoby kopalnych źródeł energii oraz dążenie do redukcji emisji dwutlenku węgla są jedną z przyczyn rosnącego udziału OZE w światowej produkcji energii elektrycznej.

Z drugiej strony udział innych podmiotów i urządzeń, takich jak zasobniki energii oraz tworzenie nowych funkcji na rynku (DSM, DSR) jest niezbędny do realizowania technicznie niezawodnego, efektywnie połączonego, informacyjnie i ekonomicznie stabilnego inteligentnego systemu elektroenergetycznego SmartGrid.

Jako że generacja energii np. z OZE rozwija się w Europie w bardzo szybkim tempie, a jednocześnie wdraża się już nowe funkcje, takie jak choćby odbiór przemysłowy oraz udział gospodarstw domowych (flexibility options, usługi OSM i DSR), przyszedł więc czas na magazyny energii elektrycznej.

Udział źródeł energii w światowej produkcji                  Przyrost zapotrzebowania na energię ze źródeł

Czytaj: Magazynowanie energii w pojazdach elektrycznych

Prognozowany światowy miks energetyczny w roku 2030

Magazyny energii i ich kategorie 

Istota magazynowania energii nie jest nowa. Różni się jednak od istniejących systemów i będzie musiała przyjąć inną rolę i zadania w systemie oraz sprostać przy tym wymaganiom techniczno-ekonomicznym i trendom dynamicznego rozwoju rynku i systemów elektroenerge­tycznych.

Technologie magazynowania można zasadniczo podzielić na cztery grupy w zależności od energii, którą przechowują:

  • chemiczne,
  • elektryczne,
  • mechaniczne,
  • termiczne.

Technologie magazynowania mają różne właściwości, które predestynują je do określonych aplikacji lub je z nich eliminują.

Zobacz też: Magazynowanie energii. Niezbędne do rozwoju OZE i nie tylko

Co więcej, systemy magazynowania energii są na różnych etapach rozwoju technicznego i testowania (patrz rysunek poniżej). Niektóre technologie, np. adiabatyczne magazynowanie energii sprężonego powietrza lub magazynowanie wodoru, są wciąż na wczesnym etapie rozwoju. Chociaż projekty demonstracyjne na dużą skalę (np. zasobniki energii oparte na bateriach litowych) powoli rozszerzają ugruntowane i skomercjalizowane systemy magazynowania, takie jak elektrownie szczytowo-pompowe, to jednak wciąż trzeba brać pod uwagę ich koszty inwestycyjne i operacyjne.

Systemy magazynowania energii i ich zaawansowanie 

Rosnące zapotrzebowanie na urządzenia magazynujące powoduje szybki rozwój technologii w tej dziedzinie. Magazyny energii ocenia się na podstawie następujących parametrów:

Polecamy: Magazynowanie energii niezbędne dla dalszego rozwoju polskiej energetyki

W zależności  od technologii  oraz  wynikającej  z tego osiągalnej  mocy i pojemności, technologie zasobników wykorzystywane są do krótkotrwałego bądź długotrwałego magazynowania energii.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.