zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Transformacja energetyczna a zrównoważony rozwój

Strona główna > Wszystkie publikacje > Transformacja energetyczna > Transformacja energetyczna a zrównoważony rozwój

Transformacja energetyczna, konieczna dla głębokiej dekarbonizacji gospodarki, już teraz korzysta z szerokiego wachlarza kosztowo-efektywnych rozwiązań, obejmujących zarówno działania technologiczne jak behawioralne. Regulatorzy odgrywają kluczową rolę w usuwaniu barier w celu przyspieszenia wdrażania tych rozwiązań, co pozwoli zyskać czas dla zastosowań wymagających bardziej radykalnych innowacji.

Jeśli w perspektywie średnio- i długoterminowej mamy dysponować pełnym spektrum rozwiązań w zakresie dekarbonizacji, to potrzebne będzie efektywne wsparcie dla rozwijania przełomowych technologii i doprowadzenia ich do stadium dojrzałości rynkowej.

Bez względu na to, jak koszyk rozwiązań będzie wyglądał za 30 lat, już teraz staje się jasne, że potrzebne będzie przejście od gospodarki zależnej od energii, w znacznym stopniu opartej na paliwach i o wysokich kosztach eksploatacji, do gospodarki, która polega głównie na nakładach inwestycyjnych, np. w systemy energii odnawialnej i efektywne urządzenia końcowego wykorzystania energii. Wiąże się z tym odmienny rodzaj planowania i ryzyka, ale też sposobność zwiększenia samowystarczalności gospodarki europejskiej.

Znaczna część kapitału będzie inwestowana w surowce, wśród których miedź, dzięki swojej doskonałej przewodności elektrycznej i cieplnej, będzie miała kluczowe znaczenie. Transformacja energetyczna jest zatem postrzegana, jako szczególnie korzystna zbieżność możliwości biznesowych europejskiego przemysłu miedziowego z interesem publicznym.

Czytaj: Miedź napędza transformację energetyczną w transporcie

Jeżeli chodzi o surowce uzupełniające paliwa ekologiczne, będące nowymi fundamentami gospodarki, należy dołożyć starań, by uniknąć wszelkich nowych, zbędnych uzależnień od importu. Będzie zatem rosnąć znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym. Surowce będące obecnie w użyciu powinny być postrzegane, jako źródło tzw. “górnictwa miejskiego” i wszędzie, gdzie to jest możliwe, ponownie wykorzystywane lub podawane recyklingowi. Niezależnie od jej znaczenia dla europejskiego systemu politycznego jest to także jedna z głównych zasad prawdziwie zrównoważonej gospodarki.

Drugim istotnym przedmiotem obaw jest utrzymanie konkurencyjności europejskiego przemysłu surowcowego. Utrzymanie tego przemysłu na kontynencie europejskim jest ważne nie tylko dla europejskiej gospodarki i rynku pracy, ale nawet w większej mierze dlatego, że polegamy na nim w budowaniu naszej zdekarbonizowanej, w dużym stopniu samowystarczalnej przyszłości energetycznej. Przemysł miedziowy wyliczył, że transformacja energetyczna, w formie obecnie prognozowanej przez Unię Europejską, będzie wymagała wyprodukowania dodatkowo 20 do 25 milionów ton miedzi w okresie poprzedzającym rok 2050. Wyzwaniem będzie wyprodukowanie większej części tej miedzi w Europie, gdzie przemysł kładzie nacisk na wysokie standardy zrównoważonego rozwoju i podejmuje przy tym kroki w kierunku dekarbonizacji swojej produkcji.

Europejski przemysł miedziowy już obecnie wdraża szereg rozwiązań mających na celu obniżenie własnych emisji związanych z energią. Jest to jednak dojrzały i energochłonny przemysł z dużą konkurencją międzynarodową. Nie ma zasadniczych barier dla dekarbonizacji produkcji miedzi, jednak wymaga ona radykalnych innowacji i inwestycji, które pociągają za sobą koszty. Gdyby przemysł musiał ponieść te koszty przed starannym rozważeniem zagadnień wchodzących w grę, mogłoby to zagrozić jego konkurencyjności na rynku międzynarodowym, wywierając ostatecznie niepożądany wpływ na ostateczny cel dekarbonizacji.

Zobacz też: Transformacja energetyczna coraz bliżej

Przemysł miedziowy odpowiada obecnie za wytwarzanie około 0.1% emisji GHG w Unii Europejskiej, ale jest też przemysłem, który dostarcza niezbędny surowiec dla rozwiązań służących procesom odpowiedzialnym za pozostałe 99.9%.

Miedź jako surowiec strategiczny

Sektor miedziowy jest częścią energochłonnego przemysłu, na który bardzo silnie oddziałują regulacje dotyczące energii i klimatu. Jednocześnie miedź jest strategicznym surowcem umożliwiającym dokonanie transformacji energetycznej. Dzięki swojej doskonałej przewodności elektrycznej miedź odgrywa kluczową rolę w większości rozwiązań służących dekarbonizacji.

Spodziewany jest znaczny wzrost znaczenia elektryczności, jako nośnika energii, gdyż może być ona wytwarzana z różnych bezemisyjnych źródeł energii. Jej dodatkową zaletą jest to, że nie wytwarza lokalnych emisji, umożliwia wysokosprawne zastosowania końcowe i można ją łatwo regulować cyfrowo. Zapotrzebowanie na miedź będzie rosło wraz z postępem elektryfikacji. Miedź ułatwia wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, jak również elektryfikację transportu, ogrzewania i chłodzenia. Jest także kluczowym materiałem dla produkcji akumulatorów. Ponadto, zwiększanie przekroju przewodów elektrycznych obniża straty energii, w wyniku czego wysokosprawne połączenia elektryczne oraz energetycznie efektywne urządzenia, są na ogół bardziej miedziochłonne.

W rezultacie, transformacja energetyczna będzie szacunkowo wymagała dodatkowo 20-25 milionów ton miedzi do roku 2050, co na podstawie obecnych danych odpowiada w przybliżeniu sześcioletniemu zapotrzebowaniu Unii Europejskiej na miedź, lub wymaga dodatkowego rocznego wzrostu o 15%.

Recykling miedzi w UE

Unia Europejska jest światowym liderem w recyklingu miedzi. W 2015 roku, recyklingowane było 61% europejskiej miedzi pochodzącej z produktów wycofanych z eksploatacji, podczas gdy złom stanowił 47% surowca wejściowego do produkcji nowej miedzi. Przez stymulowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, Unia europejska może nadal zwiększać wielkość recyklingu miedzi. Przyniosłoby to podwójną korzyść w postaci obniżenia zużycia energii na produkcję miedzi oraz zmniejszenia zależności Europy od importu miedzi. Ponad połowa surowca wejściowego miedzi, pochodzącego z wydobycia jest obecnie importowana spoza Unii Europejskiej (dane z r. 2015).

Polecamy: Transformacja energetyczna zapewni więcej miejsc pracy w energetyce

Produkcja miedzi pierwotnej i wtórnej jest komplementarna w zapewnieniu wystarczającej podaży miedzi. Ponieważ transformacja energetyczna spowoduje wzrost popytu na miedź, wydobycie rud miedzi musi zapełnić lukę pomiędzy dostępnością surowca z recyklingu i całkowitym popytem. Globalnie ilość dostępnej miedzi jest w tym zakresie wystarczająca. Według agencji US Geological Survey, od roku 1950 raporty regularnie wskazują, że światowe rezerwy miedzi zawsze były wystarczające na średnio 40 lat, a zasoby na 200 lat. Dzieje się tak dlatego, że ograniczenia krótkoterminowych dostaw, wynikające z wzrostowego trendu cen, są bodźcem do poszukiwań nowych złóż.

Przypominamy o nadchodzącym V Kongresie Energetycznym organizowanym przez Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych (DISE) we Wrocławiu. Najważniejsze branżowe wydarzenie roku odbędzie się w dniach 25-26 września 2019. Partnerem Instytucjonalnym imprezy energetycznej będzie m.in. Europejski Instytut Miedzi, a serwis informacyjno-edukacyjny Leonardo-ENERGY.pl będzie Partnerem Medialnym.

25 września o godz. 10:30 odbędzie się sesja tematyczna poświęcona transformacji energetycznej. Natomiast o godz: 14:00 rozpocznie się dyskusja o odnawialnych źródłach energii. Więcej informacji na stronie organizatora.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.