zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa ciągłości zasilania obiektów o znaczeniu krytycznym – analiza niezawodności wyzwalaczy w przeciwpożarowym wyłączniku prądu

Strona główna > Wszystkie publikacje > Instalacje elektryczne w budynkach > Zagrożenia dla bezpieczeństwa ciągłości zasilania obiektów o znaczeniu krytycznym – analiza niezawodności wyzwalaczy w przeciwpożarowym wyłączniku prądu

Od wielu lat obserwujemy ożywioną dyskusję dotyczącą rozwiązań technicznych przeciwpożarowych wyłączników  prądu, w której to dyskusji ścierają się różne poglądy środowiska zawodowego pożarników oraz środowiska zawodowego elektryków. Pojawiają się również legendy uzasadniające bez podstaw naukowych preferowanie sterowania podnapięciowego. Często są one skutkiem bujnej wyobraźni tzw. elektryków amatorów, którym wydaje się, że poprawią niezawodność i skuteczność działania. W tej kwestii przyjęte rozwiązanie musi stanowić kompromis pomiędzy zamierzonym efektem oraz kosztem.  Artykuł uzyskał pozytywne recenzje wydane przez pracowników naukowych różnych uczelni technicznych zajmujących się zasilaniem obiektów budowlanych  oraz biegłych sądowych  z zakresu zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Przedstawione w artykule rozwiązania układowe są przykładowe i mogą być dalej rozbudowywane w zależności od potrzeb.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno