zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Źródła energii oparte na modułach fotowoltaicznych

Strona główna > Wszystkie publikacje > Energia słoneczna (PV) > Źródła energii oparte na modułach fotowoltaicznych

Farmy fotowoltaiczne w Polsce mają obecnie łączną moc zainstalowaną ok. 700 MW. Polski rząd postawił sobie za cel zainstalowanie łącznie ok. 1,4 GW fotowoltaiki do końca 2020 roku. Na początku 2019 roku, fotowoltaika stanowiła mniej niż 1% całkowitej produkcji energii elektrycznej. Z tego względu nadal istnieje duży potencjał energetyczny w zakresie fotowoltaiki.

Jak działa elektrownia fotowoltaiczna?

Panele fotowoltaiczne składają się z szeregu modułów fotowoltaicznych. Moduły fotowoltaiczne składają się z fotokomórek lub krystalicznych ogniw krzemowych, które przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną. Kiedy światło słoneczne uderza w powierzchnię ogniw, elektrony są wzbudzane w komórce i następuje ich przemieszczenie. Ruch elektronów wytwarza prąd, który jest odprowadzany przewodem do falownika, który z kolei przetwarza wytworzony prąd stały (DC) na konwencjonalny prąd zmienny (AC).

Rynek fotowoltaiki w Polsce 

Wreszcie, energia elektryczna może zostać wprowadzona do sieci, zużyta lub tymczasowo przechowywana w magazynie energii i wykorzystana w późniejszym czasie. Kiedy energia elektryczna jest wprowadzana do sieci, potrzebny jest licznik dwukierunkowy, który pozwala na pomiar energii pobranej i oddanej do sieci celem rozliczenia.

  • systemy fotowoltaiczne mogą być instalowane na dachu budynku/domu lub na otwartych przestrzeniach,
  • z ekonomicznego punktu widzenia, przeciętny system fotowoltaiczny powinien mieć moc co najmniej 3 kW, co odpowiada około 12 standardowym modułom polikrystalicznym i powierzchni około 20 metrów kwadratowych,
  • obecne systemy fotowoltaiczne mogą osiągnąć żywotność do 30 lat,
  • dla Polski idealną orientacją paneli fotowoltaicznych jest orientacja południowa. W przypadku gdy energia elektryczna jest zużywana głównie w godzinach porannych i wieczornych, można instalować systemy fotowoltaiczne w orientacji wschód-zachód.
  • przy planowaniu systemu należy uwzględnić zacienienie modułów przez drzewa, otaczające je budynki lub obiekty znajdujące się na dachu, ponieważ zacienienie zmniejsza wydajność modułów fotowoltaicznych.

Farmy fotowoltaiczne w Polsce

Prosta konstrukcja, i niewielki wpływ na środowisko przyczynia się do powstawania nowych farm fotowoltaicznych w Polsce, których budowa jest konieczna do spełnienia wymagań stawianych przez UE. Wybrane farmy PV o mocy zainstalowanej powyżej 1MW zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Nazwa Moc zainstalowana Inwestor Rok uruchomienia Lokalizacja
PV Czernikowo 3,77 MW Energa 2015 Gmina Czernikowo koło Torunia
PV Ostrzeszów 2 MW spółka Biogazownia Ostrzeszów 2015 Ostrzeszów
PV Cieszanów 2 MW Stowarzyszenie na rzecz Innowacyjności i Transferu Technologii „Horyzonty” 2015 Cieszanów
PV Kolno 1,84 MW R.Power 2014 Kolno
PV Delta 1,64 MW Energa 2014 Przejazdowo koło Gdańska
PV Gubin 1,5 MW Przedsiębiorstwo Energetyczne Gubin Sp. z o.o. 2014 Gubin
PV Brodziłówka 1,4 MW Energia Dolina Zielawy 2014 Brodziłówka w gminie Rossosz
PV Wierzchosławice 1 MW Energia Wierzchosławice 2011 Wierzchosławice

Prognozowanie w systemach fotowoltaicznych i solarnych 

Farma fotowoltaiczna o mocy 2 MW znajduje się we Włodawie, we wschodniej Polsce

Sunfarming Polska planuje rozszerzenie portfolio produktów solarnych w Polsce do ok. 40 MWp w 2019 roku.

Inwestycja fotowoltaiczna o mocy 1,32 MW została zrealizowana w Polsce w 2015 roku na dawnym składowisku odpadów w Tomaszowie Lubelskim i została wdrożona przez firmę Solar Park Zamość.

Elektrownia słoneczna w Tomaszowie Lubelskim 

Średnia farma fotowoltaiczna 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.