zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Archiwum White papers
  • W artykule przeprowadzono porównawczą ocenę kabli i przewodów, odpowiednio z żyłami miedzianymi i aluminiowymi, stosowanych w instalacjach budynków. Rozpatrzono kryteria: obciążalności prądowej, pojemności cieplnej, ciężaru, wymiarów, wytrzymałości mechanicznej, łatwości instalowania i niezawodności instalacji, niezawodności połączeń i końcówek przewodów, korozyjności i kosztów względnych.

  • Przedstawiono sposoby postępowania w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego w sześciu krajach europejskich. W Europie istnieją zróżnicowane metody zapewnienia bezpieczeństwa instalacji elektrycznych w budynkach. Omówiono ustawowe uregulowania, warunki przyłączenia, sposoby inspekcji i ulgi podatkowe.

  • Straty energii w kablach można obniżyć poprzez zwiększenie przekroju miedzianej żyły. Studium wykonane przez Egenim Consulting dowodzi, że minimalizacja całkowitego kosztu posiadania (TCO) daje w wyniku większy przekrój poprzeczny kabla niż określony przez obecne normy techniczne. Taki wzrost może pociągać za sobą dodatkowe nakłady początkowe w rozsądnych granicach, przyniesie jednak znaczne korzyści ekonomiczne, środowiskowe i eksploatacyjne.

  • Druga z broszur opisujących strategie energetyczne skupia się na transformatorach rozdzielczych. Straty dystrybucji energii wahają się od 4% do ponad 20%. Zastosowanie transformatorów rozdzielczych efektywnych energetycznie może zaoszczędzić 18,5 TWh na rok, co odpowiada około 7 milionom ton CO2 rocznie. Niniejsza broszura...

  • Ten dokument jest ogólnym sprawozdaniem z seminarium „Energia elektryczna w następnej dekadzie” dotyczącego „niskowęglowych systemów energetycznych” zorganizowanego wspólnie przez organizacje KEMA, ECI i Leonardo ENERGY. Przygotowany dokument zawiera, poza tematami prezentowanymi podczas pierwszego seminarium, kilka nowych tematów i stanowi pełniejsze...

  • Bezpieczeństwo jest kluczową kwestia dla ludzi, co pokazują liczne badania dotyczące dodatkowych metod wsparcia dla osób starszych, które chcą jak najdłużej zachować samodzielność i mieszkać we własnych domach. Kwestia dotyczy nie tyle zabezpieczenia przed włamaniem, co raczej o zapewnienia osobistego...

  • Ponieważ struktura demograficzna wykazuje wzrost liczby osób starszych, wzrasta popyt na domy odpowiadające na potrzeby tego segmentu rynku i dostosowane do potrzeb osób korzystających w mieszkaniach z różnych form pomocy w życiu codziennym, dzięki którym będą mogły mieszkać samodzielnie, bez...

  • Celem tej książki jest przekazanie czytelnikom wiedzy, w jaki sposób przemysłowi odbiorcy energii mogą wdrożyć system zarządzania obciążeniem, jeśli będzie to konieczne z pomocą konsultantów i ekspertów w zakresie dostaw energii. Duże firmy zazwyczaj posiadają wiedzę ekspercką wystarczającą do zastosowania...

  • Wyniki europejskiego badania dotyczącego jakości energii elektrycznej przedstawiają przegląd problemów związanych z jakością energii w każdej z branż oraz prezentują analizę PQ TechWatch zawierającą szereg nowych publikacji. Jakość energii w zakładach chemicznych Jakość energii w produkcji ciągłej Jakość energii w...

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.