zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Archiwum White papers
  • W miarę starzenia się populacji Europy i zmniejszania się udziału ludzi młodych w tej populacji, będziemy musieli zapewnić, żeby osoby w podeszłym wieku, jeżeli tego zechcą, mogły nadal samodzielnie zamieszkiwać w domu. Można to osiągnąć na wiele sposobów, ale naszym celem nie jest przytłoczenie niezależnych starszych osób całą masą niechcianych technicznych gadżetów, których prawdopodobnie nigdy nie użyją.

  • 160 milionów budynków w Unii Europejskiej ma ponad 40% udziału w zużyciu energii pierwotnej w Europie. Zatem zużycie energii w budynkach w znacznym stopniu przyczynia się do spalania paliw kopalnych i emisji dwutlenku węgla. Zobacz raport na temat nisko-energetycznych domów mieszkalnych.

  • Leonardo ENERGY zapoczątkowuje nową serię krótkich broszur na temat polityki, naświetlających zagadnienia wiążące się z europejską strategią energetyczną, których celem jest dostarczenie ich użytkownikom instrumentów umożliwiających interpretowanie tych zagadnień i wyrobienie sobie obiektywnej opinii na ich temat.

  • Automatyzacja budynków ma do odegrania zasadniczą rolę we wdrażaniu budynków o niemal zerowym zużyciu energii (nZEB). Automatyka budynków jest łącznikiem wszystkich odrębnych wymagań odnoszących się do budynków nZEB, takich jak dobrze izolowana i szczelna zewnętrzna powłoka budynku, wysokosprawny system HVAC i duży udział odnawialnej energii. Jest to główny wniosek niniejszego studium, opracowanego przez Ecofys dla inicjatywy Leonardo ENERGY.

  • Sprawność energetyczną silników elektrycznych można znacząco zwiększyć na drodze stosowania dodatkowych materiałów (aluminium, miedź stal magnetyczna). Materiały te jednak na swój sposób także oddziałują na środowisko.

  • Niniejsza biała księga jest jedną z serii tematycznych artykułów obejmujących rozmaite aspekty elektrycznych instalacji w domach, mieszkaniach i innych lokalach mieszkalnych. Publikacje te są skierowane do architektów, projektantów, specjalistów ds. specyfikacji, decydentów i studentów.

  • Porozumienie wykonawcze w sprawie Programu Współpracy w zakresie Efektywnych Elektrycznych Urządzeń Końcowych (4E) zostało zawarte w 2008 r. i jest obecnie wspierane przez 12 krajów. Nowy aneks „Systemy silników elektrycznych” (EMSA) składający się z pewnej liczby zadań, został zainicjowany z końcem 2008 r.

  • Projekt „Elektryfikacja miast – wpływ elektryfikacji miejskiej infrastruktury na koszty i ślad węglowy” bada możliwe drogi rozwoju infrastruktury energetycznej dla miasta o liczbie mieszkańców 150 tysięcy. Opracowano kilka scenariuszy dla ogrzewania budynków mieszkalnych i transportu osobowego i przeprowadzono ich ocenę, wykazując wzrost zużycia energii elektrycznej w wirtualnym mieście.

  • Raport skupia uwagę na osłonach z laminowanej folii miedzianej zastępujących konwencjonalną powłokę ołowianą kabli wysokonapięciowych, powłoką karbowaną z aluminium lub miedzi. Omawia rozmaite projekty oraz zalety i wady osłon z laminowanej folii miedzianej i aluminiowej.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.