zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Filtruj wydarzenia
Wyczyść
 • Webinarium streści złożone struktury kompetencji ustalone przez „Dyrektywę 2005/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady: dotyczącą działań na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych” , ich racjonalność, celowość i konsekwencje. Kluczowe cechy dyrektywy zostaną zestawione, określając jak różne kompetencje zostały przypisane i skutecznie obowiązują w poszczególnych państwach członkowskich UE.

 • Toruń

  Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej organizuje jedenastą edycję konferencji “Oświetlenie dróg i miejsc publicznych  – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”, która odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2016 r. w Hotelu Filmar w…

 • Celem Forum jest kontynuacja dyskusji i aktualizacja priorytetów gospodarki niskoemisyjnej oraz poszukiwanie rozwiązań m.in. w zakresie:

  Inteligentnych sieci w gospodarce niskoemisyjnej;
  Energetyki rozproszonej i konwencjonalnej vs. bezpieczeństwo systemu…

 • Webinarium obejmie jeden z obszarów współpracy IEA i IEPPEC, którego celem jest dostarczenie wskazówek dotyczących procesu oceny korzyści i wpływów w zakresie programu efektywności energetycznej oraz polityki.

 • Webinarium będzie skupiało się na Systemie EU ETS z punktu widzenia zasad określonych w przepisach, jak również od strony praktycznej w oparciu o dotychczasowe doświadczenia. Będzie ona również przedstawiać niektóre perspektywy Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) rozpoczętego w lipcu 2015. Ostatecznie odniesie się do globalnej perspektywy obserwując sytuację w następstwie Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, odbytej w Paryżu 2015 (COP21).

 • Główną częścią webinarium będą wyniki doświadczeń z prac prowadzonych przez specjalistów z USA, Francji, Norwegii, Hiszpanii, Holandii, Korei Południowej i Szwajcarii. Eksperci zgodzili się w kluczowych elementach, dokumentując formuły i dane wejściowe do obliczania rocznych oszczędności energii i związanych z nimi emisji gazów cieplarnianych. Eksperci zastosowali te kluczowe elementy do programów oszczędności energii we własnych krajach. Wybrane przypadki zastosowań zostaną zaprezentowane w niniejszym webinarium.

 • Warszawa

  Konferencja Energetyczna EuroPOWER od 22. edycji stawia sobie za cel omówienie najbardziej aktualnych wyzwań i problemów dotyczących sektora energetycznego. Co pół roku wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najważniejsze aspekty branży…

 • Wrocław

  REECO Poland organizuje wiosną we Wrocławiu kolejną edycję Międzynarodowych Targów Energii ze Źródeł Odnawialnych i Efektywności Energetycznej InEnerg®. Tematyka targów skupia się głownie na odnawialnych źródłach energii takich jak: fotowoltaika,…

 • Seminarium przedstawi możliwe skutki skandalu Volkswagena w sektorze motoryzacyjnym przy przewidywanej ewolucji ram regulacyjnych UE, zwłaszcza w sprawie wymogów emisji spalin (testy RDE). Spodziewa się, że przyszłe normy uwzględnią producentów oryginalnego wyposażenia do dokonania przeglądu technologii układu napędowego w celu osiągnięcia przyszłych celów emisyjnych.

 • Seminarium przedstawi przepisy leżące u podstaw systemu etykiet efektywności energetycznej i opisze zmiany, które wprowadziły w stosowanym obecnie oświetleniu i szeroko rozumianych urządzeniach. Seminarium prześledzi również możliwe kierunki nowelizacji systemu etykiet.

Najpopularniejsze
 • Zapraszamy do udziału w XXIV Konferencji Szkoleniowo-Technicznej nt. „Elektroenergetyczne sieci kablowe i napowietrzne” KABEL 2017, która odbędzie się w dniach 7 – 10 marca 2017 roku w Zakopanem. Bieżąca edycja Konferencji będzie poświęcona szeroko rozumianej niezawodności zasilania odbiorców i jakości przesyłu energii elektrycznej. Rozpocznie się ona od wykładu inauguracyjnego, który wygłosi prof. Zbigniew Hanzelka z Akademii […]

 • Konferencja Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE odbywa się nieprzerwanie od 2002 roku. Jest to największe spotkanie przedstawicieli energetyki z dostawcami urządzeń / rozwiązań / systemów informatycznych dedykowanych dla tego sektora gospodarki. W roku 2015 w Konferencji udział wzięło 547 Uczestników, reprezentujących blisko 170 firm i instytucji. 200 Uczestników reprezentowało energetykę, głównie Operatorów Systemów Dystrybucyjnych. W […]

 • Podczas tegorocznej konferencji Power Ring będzie mowa o potrzebnych inwestycjach, efektywności ich realizacji oraz technologiach wspomagających rozwój i innowacyjność sektora energetycznego i nie tylko, z uwzględnieniem możliwych źródeł finansowania oraz szans na skuteczną realizację takich projektów.

 • Celem Forum jest kontynuacja dyskusji i aktualizacja priorytetów gospodarki niskoemisyjnej oraz poszukiwanie rozwiązań m.in. w zakresie: Inteligentnych sieci w gospodarce niskoemisyjnej; Energetyki rozproszonej i konwencjonalnej vs. bezpieczeństwo systemu energetycznego; Innowacyjności – współpracy biznesu i nauki (potrzeby, wdrożenia, finansowanie). Konferencja składać się będzie z trzech sesji z udziałem polskich i zagranicznych gości wysokiego szczebla. Każda stanowić […]

 • Zaproszenie na debatę organizowaną wspólnie z Posłem na Sejm RP Ireneuszem Zyską,  Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich „Pakiet Zimowy – budowanie przewag konkurencyjnych czy zagrożenie dla Polski” 15 marca 2017 r., Warszawski Dom Technika NOT, Sala B, ul. Czackiego 3/5, Warszawa Rejestracja od godz. 10:30. Początek debaty […]

 • Konferencja w formie debaty pt.: „Transformacja niskoemisyjna – przepis na wzrost konkurencyjności  i innowacyjności gospodarki” Wydarzenie to jest pierwszą częścią „Zintegrowanego bloku konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarki jako klucza do określenia energy-mix” 24.10.2016r., godz. 10:00-14:00 Warszawa, Centrum Prasowe PAP, ul. Bracka 6/8 Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Instytut Sobieskiego, Związek Banków Polskich, Sekretariat Górnictwa […]

 • Kolory wsparcia i kolory obowiązków na rynku energii – systemy certyfikatów OZE, kogeneracyjnych i efektywności energetycznej   27 lutego 2018, Warszawa Warsaw Trade Tower, XXXII piętro, ul. Chłodna 51   PROMOCJA: przy zgłoszeniach do 21.02.2018 koszt uczestnictwa 890 PLN + VAT/osoba Prowadzący: dr Zdzisław Muras, ekspert ds. prawa energetycznego Dyrektywa 2009/28/WE – OZE i dyrektywa […]

 • V Międzynarodowe Forum Gospodarki Niskoemisyjnej godz. 09:00 – 16:00, rejestracja od 08:00 27 kwietnia 2017 r., Warszawski Dom Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, Warszawa Patronat: Ministerstwo Energii, Ministerstwo Środowiska, Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Dalszy, dynamiczny rozwój Polski wymaga przestawienia naszej gospodarki na tory niskoemisyjne. Konieczność ta wynika zarówno ze względów gospodarczych jak […]

 • Podczas konferencji NEUF uczestnicy dyskusji będą mówić o lokalnym oraz krajowym bezpieczeństwie energetycznym, programie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej w Polsce w oparciu o polski potencjał surowcowy i technologiczny oraz o przykładach wdrożeń polskich technologii.

 • PTPiREE rozpoczęło organizację XVII-tej edycji Konferencji Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’18 20-23 listopada 2018 r., Wisła, Hotel Gołębiewski Tematami przewodnimi kolejnej edycji Konferencji SIwE będzie cyberbezpieczeństwo, zwłaszcza w kontekście RODO, oraz systemy łączności. W najbliższych dniach opublikujemy zarys programu konferencji oraz formularz zgłoszeniowy. Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Wtorek, 20.11.2018r. (dzień „0”) […]

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno