zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Aspirowanie do miana pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu – koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu

Strona główna > Wszystkie publikacje > Polityka energetyczna > Aspirowanie do miana pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu – koncepcja Europejskiego Zielonego Ładu

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom, Europa potrzebuje nowej strategii na rzecz wzrostu służącej przekształceniu Unii w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę:

 • która w 2050 roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto,
 • w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów,
 • w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle.

Europejski Zielony Ład to nasz plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Można to osiągnąć poprzez przekształcenie wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem w nowe możliwości we wszystkich obszarach polityki, a także zadbanie o to, by transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu.

Europejski Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających:

 • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

Omówiono w nim konieczne inwestycje i dostępne narzędzia finansowe oraz wyjaśniono, w jaki sposób zapewnić transformację, która będzie sprawiedliwa i sprzyjająca włączeniu społecznemu.

Czytaj też: Europejski Zielony Ład – najbardziej kompleksowa strategia Unii Europejskiej

Do 2050 roku, Unia Europejska stanie się kontynentem neutralnym dla klimatu. W tym celu, zaproponowaliśmy europejskie prawo o klimacie, aby przekształcić to zobowiązanie polityczne w zobowiązanie prawne i pobudzić inwestycje.

Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we wszystkich sektorach naszej gospodarki, takich jak:

 • inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska
 • wspieranie innowacji przemysłowych
 • wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego
 • obniżenie emisyjności sektora energii
 • zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków
 • współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy światowych norm środowiskowych.

UE zapewni również wsparcie finansowe i pomoc techniczną dla ludzi, przedsiębiorstw i regionów najbardziej odczuwających skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Służyć temu będzie mechanizm sprawiedliwej transformacji, w ramach którego najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać 100 mld euro w latach 2021–2027.

Zapoznaj się z:

 1. Komunikatem i planem działania w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu
 2. Komunikatem Komisji w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy

Zobacz również: Rozwój infrastruktury energetycznej w Polsce. Znaczenie morskiej energetyki wiatrowej – część II

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.