zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Farmy wiatrowe w Polsce – potencjał i wzorce postępowania

Strona główna > Wszystkie publikacje > Energia wiatrowa Offshore > Farmy wiatrowe w Polsce – potencjał i wzorce postępowania

Data
Tagi

Największa postawiona w 2006 roku w województwie wielkopolskim jest elektrownia wiatrowa, składająca się z 60 jednostek o mocy 2 MW, każda. Za budowę farmy wiatrowej Margonin o mocy 120 MW odpowiada polski oddział portugalskiego koncernu EDPR.

Największa lądowa farma wiatrowa w Polsce, złożona z 81 turbin wiatrowych o łącznej mocy zainstalowanej 220 MW będzie znajdować się na Pomorzu. Elektrownia wiatrowa „Potęgowo” będzie zlokalizowana w województwie pomorskim oraz zachodniopomorskim –  w powiatach słupskim i sławieńskim. Prace budowlane już się rozpoczęły, a ich zakończenie zostało zaplanowane do połowy 2020 roku.

Potencjał energetyki wiatrowej w Polsce

Prognozy Ministerstwa Energii zakładają zmniejszenie liczby lądowych elektrowni wiatrowych w najbliższych latach na rzecz projektów morskich, dla których nadal istnieje ogromny niewykorzystany potencjał. Ważnymi czynnikami decydującymi o opłacalności projektów „offshore” są rosnące ceny energii elektrycznej dla przedsiębiorstw i konsumentów, jak i ukierunkowane cele UE do 2020 roku.

Projekty wiatrowe gotowe do realizacji w systemie aukcyjnym – raport IEO

Zalety:

 • niewyczerpalne źródło energii,
 • energia czysta i odnawialna,
 • brak emisji substancji szkodliwych,
 • brak konieczności stosowania paliw kopalnych,
 • zrównoważona i przyjazna technologia dla środowiska naturalnego,
 • osiągnięcie krajowych i międzynarodowych celów środowiskowych,
 • szybka amortyzacja kosztów inwestycji,
 • nowe miejsca pracy/popyt na siłę roboczą (rzemieślnicy, inżynierowie, pracownicy handlowi, prawnicy),
 • korzyści finansowe dla gmin i powiatów,
 • wspieranie lokalnej gospodarki,
 • ograniczenie importu energii z zagranicy,
 • dywersyfikacja bezpieczeństwa dostaw,
 • stabilizacja ceny energii elektrycznej.

Wady:

 • utrudniona budowa farm wiatrowych w górach lub na obszarach przybrzeżnych i morskich,
 • nie dostarcza stałych ilości energii elektrycznej,
 • brak bezpośredniego magazynowania energii elektrycznej,
 • brak możliwości pełnego zaopatrzenia w energię np. miasta przez farmę wiatrową,
 • wysoki poziom hałasu dla niskich konstrukcji wieży turbiny wiatrowej,
 • może wpływać szkodliwie na zdrowie, np. hałas
 • protesty mieszkańców ze względu na zmianę krajobrazu terenu (efekt NIMBY),
 • negatywny wpływ na świat zwierząt

Poziomy głośności pracy turbin wiatrowych w porównaniu z innymi źródłami (w db)

Nowelizacja ustawy o OZE trafiła do Sejmu 

Jedną z istotnych przeszkód w dalszym rozwoju energetyki wiatrowej w naszym kraju jest wprowadzenie w 2016 roku szeregu ograniczeń związanych z nowymi inwestycjami i projektami farm wiatrowych. Ograniczenia te uniemożliwiają budowę siłowni wiatrowej w odległości mniejszej niż 10-krotność jej wysokości (licząc z łopatami) od innych zabudowań. Ponadto, ciągłe zmiany w przepisach i niestabilność prawa, stanowi duże wyzwanie dla inwestorów. W przypadku sektora morskiego należy wziąć pod uwagę ograniczoną infrastrukturę sieciową i występowanie zamkniętych stref, wykorzystywanych do celów wojskowych.

Na wdrażanie energetyki wiatrowej i dalszy rozwój przemysłu energii wiatrowej, istotny wpływ ma również górnictwo węgla brunatnego i kamiennego, w którym jest obecnie zatrudnionych kilkadziesiąt tysięcy ludzi ze środkowej i południowej części Polski. Obecnie, wydobywany węgiel jest również podstawowym paliwem w polskich konwencjonalnych elektrowniach zawodowych. Ze względu na bezpieczeństwo energetyczne i stabilność wytwarzania energii elektrycznej, obecne konwencjonalne źródła wytwórcze są w dalszym stopniu eksploatowane, tym samym zmniejszając liczbę inwestycji w zakresie energetyki odnawialnej.

Obecna sytuacja

Od połowy 2016 roku istnieje system aukcyjny promujący odnawialne źródła energii w Polsce. Model przewiduje wspólne przetargi na wszystkie systemy energii odnawialnej w odniesieniu do ilości energii elektrycznej na okres 15 lat. Niestety, dość restrykcyjne przepisy dotyczące odległości zagrażają potencjałowi transformacji energetycznej.

Technologia generatorów turbin wiatrowych 

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.