zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Artykuły

 • Analiza kosztów cyklu życia – Podstawy

  Przedsiębiorstwa mają trudności ze znalezieniem zadowalającej, opartej na rzetelnej informacji, odpowiedzi na zasadnicze pytanie: które projekty są najbardziej rentowne w długim okresie? Niniejszy Poradnik ukazuje, w jaki sposób można przeprowadzić racjonalną analizę kosztów cyklu życia postępując zgodnie z prostą procedurą w sześciu krokach.

 • leonardo-energy.org

  Zmniejszenie emisji CO2 – domy i mieszkania wg...

  W świetle założeń scenariuszy, które przewidują wzrost średnich temperatur na Ziemi o około 6°C w przypadku braku jakichkolwiek zmian, potrzeba zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w wielu sektorach ma ogromne znaczenie. Budownictwo odpowiada za około 40% podstawowego zużycia energii na świecie i 35% emisji gazów cieplarnianych.

 • leonardo-energy.org

  Wizja rozwoju elektromobilności. Bez miedzi ani rusz

  Miedź jest też intensywnie wykorzystywana w generowaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz w infrastrukturze do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym.

 • Wolfgang Kastner

  Systemy komunikacji w automatyce budynków

  Systemy automatyki budynków (Building Automation Systems – BAS) zapewniają automatyczną kontrolę warunków wewnątrz pomieszczeń. Zarówno historyczną jak i obecną domeną BAS jest automatyzacja systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w dużych budynkach funkcjonalnych. W...

 • Czysta energia niezbędna dla dalszego rozwoju polskiej...

  W czerwcu cel UE na 2030 r. dotyczący udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w miksie energetycznym został zwiększony do 32 proc. przy jednoczesnym wymogu ograniczenia zużycia energii o blisko jedną trzecią. Przyjęte założenia mogą negatywnie odbić się na polskiej gospodarce. Rozwiązaniem problemu jest przyspieszona transformacja energetyczna.

 • Europejski Kongres Finansowy

  Raport: „E-mobilność: wizje i scenariusze rozwoju”

  Różnym koncepcjom rozwoju e-mobilności w Polsce, głównie w aspekcie możliwości i ograniczeń technologicznych oraz ekonomicznych, poświęcona jest najnowsza monografia wydana w ramach serii „Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego”. Zawiera ona wyniki badań...

 • leonardo-energy.org (Denzil Walton)

  Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w sektorze...

  Przejście na gospodarkę niskoemisyjną wiąże się z koniecznością niemal całkowitej dekarbonizacji sektora energetycznego. Istnieją różne sposoby, by to osiągnąć.

 • leonardo-energy.com

  Elektromobilność. Jak zmieniać transport i...

  Usiłując zmniejszyć poziom zanieczyszczeń spowodowanych ruchem drogowym, wiele krajów stawia na różne rozwiązania. Wspólnym mianownikiem jest elektromobilność - od rowerów, po skutery i auta. Zobacz przykłady zastosowania różnych rozwiązań na świecie.

 • Cenniejsze niż złoto i diamenty. Miedź może...

  Rosnące zapotrzebowanie na metale ziem rzadkich stwarza szereg wyzwań związanych z ochroną środowiska, geopolityką, społeczeństwem i techniką. Zobacz, w jaki sposób miedź może temu zaradzić.

 • EIM, copperalliance.eu

  Z miedzią ku bardziej ekologicznym i inteligentnym miastom

  Podczas tegorocznego Zielonego Tygodnia UE — największej europejskiej konferencji na temat polityki ochrony środowiska, odbywającej się pod hasłem „Zieleńsze miasta dla zieleńszej Europy” - zastanawiano się, jak sprawić, by miasta rozwijały się w sposób bardziej zrównoważony, inteligentny i elastyczny oraz nad rolą miedzi w tym procesie.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.