zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.
Wszystkie publikacje
 • Według danych opublikowanych niedawno przez WindEurope, w pierwszej połowie 2019 roku, Europa dodała 4,9 GW nowej mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej. Łącznie zainwestowano 8,8 mld euro w budowę przyszłych farm wiatrowych – 6,4 mld euro w elektrownie wiatrowe na lądzie i 2,4 mld euro w morskie elektrownie wiatrowe.

 • Jedną z najbardziej interesujących właściwości przewodów napowietrznych wykonanych z miedzi stopowej jest ich wyższa temperatura maksymalna w porównaniu z przewodami aluminiowo-stalowymi ACSR. Daje to możliwość przeciążania przewodu, o co najmniej 60% bez ryzyka pogorszenia jego właściwości mechanicznych.

 • Przewód wykonany z miedzi stopowej jest w przybliżeniu trzykrotnie droższy od przewodu stalowo aluminiowego, ale cena przewodu stanowi jedynie małą część całkowitego kosztu cyklu życia. Wyższy nakład inwestycyjny jest w znacznym stopniu kompensowany przez niższe koszty wynikające z obniżenia strat energii (co najmniej o 20%) w wyniku czego koszt przewodu zwraca się w okresie krótszym niż 5 lat.

 • Miedź stopowa ma wystarczającą własną wytrzymałość mechaniczną i przewody wykonane z niej nie wymagają wzmocnienia stalą. W połączeniu z wyższą przewodnością elektryczną miedzi skutkuje to znacznie mniejszym przekrojem przewodu przy tej samej zdolności przesyłowej linii.

 • Operatorzy sieci przesyłowych stają przed istotnymi, a nawet sprzecznymi wyzwaniami. Duża zmienność dostaw energii ze źródeł odnawialnych i większy nacisk kładziony na efektywność energetyczną wymagają rozbudowy sieci, a przy tym opory przeciwko budowaniu nowych linii napowietrznych nigdy nie były tak silne.
  Częścią rozwiązania tego problemu mogą być przewody z miedzi stopowej.

 • Życie miedzi jest nieskończone. Ten odnawialny zasób może być wielokrotnie poddawany recyklingowi i przetwarzany, bez utraty swoich właściwości.

 • Transformacja energetyczna będzie wymagała dodatkowo 22 Mt miedzi do roku 2050, co według obecnych danych odpowiada w przybliżeniu pięcioletniemu zapotrzebowaniu Unii Europejskiej na miedź.

 • Jak rozplanować gniazdka elektryczne w domu, dlaczego warto zainstalować centralny wyłącznik oraz na co zwrócić uwagę montując czujniki dymu. To tylko kilka problemów, których rozwiązanie prezentujemy w artykule. To jeden z całego cyklu poradników, które w przystępny sposób wprowadzają do tematyki domowych instalacji elektrycznych.

 • Transformacja energetyczna jest ukierunkowana na zmniejszenie emisji CO2 przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości dostaw energii i konkurencyjności branży. Aby jednak utworzyć prawdziwie zrównoważony system energetyczny, należy wziąć pod uwagę surowce mineralne niezbędne do przeprowadzenia takiej zmiany. Dotyczy to również fotowoltaicznych systemów produkcji energii, których rynek w Europie odnotował imponujący wzrost o 28% w 2017 r. W 2017 r. zainstalowano infrastrukturę o łącznej powierzchni ponad 40 kilometrów kwadratowych i mocy zainstalowanej równej 8,61 GW.

 • Częstym czynnikiem mającym wpływ na okres eksploatacji zarówno akumulatorów, jak i elektroniki, jest ciepło: im wyższa temperatura, tym szybsze starzenie się komponentów. Straty energii wynikają przede wszystkim z wytwarzania ciepła. Dążenie do wysokiej efektywności energetycznej akumulatorów i energoelektroniki daje podwójną korzyść: poza oszczędnością energii, obniżenie wytwarzania ciepła zmniejsza wymagania w stosunku do urządzeń chłodzących i przedłuża okres eksploatacji komponentów dzięki obniżeniu temperatury roboczej.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno