zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Artykuły

 • Jurgen Timpert Copper Alliance

  Akumulatorowe systemy magazynowania energii: wydajność...

  Częstym czynnikiem mającym wpływ na okres eksploatacji zarówno akumulatorów, jak i elektroniki, jest ciepło: im wyższa temperatura, tym szybsze starzenie się komponentów. Straty energii wynikają przede wszystkim z wytwarzania ciepła. Dążenie do wysokiej efektywności energetycznej akumulatorów i energoelektroniki daje podwójną korzyść: poza oszczędnością energii obniżenie wytwarzania ciepła zmniejsza wymagania w stosunku do urządzeń chłodzących i przedłuża okres eksploatacji komponentów dzięki obniżeniu temperatury roboczej.

 • Izabela Kielichowska, Edwin Haesen, Thobias Sach

  Indeks elastyczności systemu elektroenergetycznego....

  Techniczne wyzwania dotyczące zintegrowania wysokiego udziału zmiennych odnawialnych źródeł energii (VRES) są w większości znane i możliwe do rozwiązania. Jednakże instytucjonalne wyzwania, mające zapewnić odpowiednie środki elastyczności, są nadal istotne.

 • leonardo-energy.org

  Pompy ciepła. Technologia i wykorzystanie w celu...

  Technologia pomp ciepła może przynieść Europie znaczne korzyści ekonomiczne, środowiskowe i energetyczne. Pompy ciepła wykorzystują energię odnawialną i mogą być najbardziej efektywną technologią ogrzewania i chłodzenia.

 • EIM, (AF)

  Alarmujący raport NIK. Osiągnięcie celu OZE na 2020...

  Osiągnięcie przez Polskę  celu 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii brutto w 2020 r. może być zagrożone. W 2016 roku wskaźnik ten nieznacznie przekroczył tylko 11 proc. i był najniższy od 2013 r. – czytamy w raporcie NIK.

 • Europejski Instytut Miedzi (www.leonardo-energy.pl)

  Magazynowanie energii niezbędne dla dalszego rozwoju...

  W przyspieszeniu procesu transformacji polskiej energetyki kluczowego znaczenia nabiera utworzenie sektora magazynowania energii, umożliwiającego płynną integrację tradycyjnych i odnawialnych źródeł zasilania sieci. Planowane przez rząd zmiany w prawie energetycznym to krok w dobrą stronę.

 • newseria.pl

  Nowa technologia pozwala monitorować zużycie prądu w...

  Wdrażanie inteligentnych sieci energetycznych zwiększa bezpieczeństwo energetyczne, optymalizuje podaż energii i zapobiega awariom dostaw, a także pozwala lepiej wykorzystać odnawialne źródła energii. Inteligentne opomiarowanie pozwala monitorować zużycie energii w domu czy firmie w czasie rzeczywistym.

 • Stefan Fassbinder

  Miedź w elektrotechnice. Praktyczne zastosowania...

  Aluminium, którego przewodność wynosi około 60% przewodności miedzi, nie mieści się na podium trzech najlepszych metalicznych przewodników elektryczności. Złoty medal, – jeżeli tak można powiedzieć, otrzymuje srebro, srebrny medal przypada miedzi, a złoto zajmuje trzecie miejsce.

 • Stefan Fassbinder Niemiecki Instytut Miedzi

  Miedź w elektrotechnice. Praktyczne zastosowania...

  W większości krajów europejskich miedź jest nadal stosowana głównie, jeżeli nie wyłącznie, w instalacjach elektrycznych budynków.

 • raport NIK, EIM

  Rachunki za prąd pod lupą NIK. Ostry raport o ochronie...

  Niewydolny system ochrony konsumenta, bierność administracji rządowej oraz brak współpracy pomiędzy organami państwa przyczyniały się do nasilenia nieuczciwych praktyk – czytamy w raporcie. NIK wskazał ponadto, że polski odbiorca czeka na wznowienie dostaw prądu zdecydowanie dłużej niż w innych krajach UE.

 • newseria.pl

  Ustawa o elektromobilności. Na jakie przeszkody mogą...

  Ustawa o elektromobilności nakłada też na samorządy obowiązek stopniowego zwiększania floty autobusów zeroemisyjnych i budowy infrastruktury do ich ładowania. Realizacja nowych przepisów może być trudna – oceniają eksperci.

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.
Zamknij okno