zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Systemy magazynowania energii elektrycznej i cieplnej

Strona główna > Wszystkie publikacje > Magazynowanie energii > Systemy magazynowania energii elektrycznej i cieplnej

Systemy magazynowania energii to systemy, które odbierają energię w celu elektrycznego, chemicznego, elektrochemicznego, mechanicznego lub termicznego magazynowania i ponownego udostępniania jej do późniejszego wykorzystania. 

Systemy magazynowania energii mają duże znaczenie dla współpracy ze zdecentralizowanymi elektrowniami. Oprócz działań w zakresie zarządzania produkcją, popytem, elastyczności sieci, oczekuje się od nich długoterminowego magazynowania większych ilości energii w celu zrekompensowania wahań mocy związanych z energetyką odnawialną. Systemy magazynowania energii elektrycznej i cieplnej odgrywają decydującą rolę w dalszym rozpowszechnianiu odnawialnych źródeł energii.

Ponadto, przy współpracy z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (ICT), systemy magazynowania energii mogą realizować dostawy energii elektrycznej w przyszłości. Istnieją różne rodzaje magazynów, które różnią się strukturą, trybem pracy i formą magazynowania energii. W zależności od rodzaju magazynu, obiekty te zapewniają: utrzymanie wartości częstotliwości w sieci energetycznej i dopasowania generacji do zapotrzebowania na energię.

Technologie magazynowania energii są podzielone na:

  • elektryczne,
  • elektrochemiczne
  • mechaniczne,
  • termiczne

Czytaj: W zakresie transformacji energetycznej przed Polską spore wyzwania

Fizyczna klasyfikacja opcji magazynowania energii

Jak działają magazyny energii?

Różne formy magazynowania mogą być wykorzystywane do godzinowego lub dziennego magazynowania energii. Systemy magazynowania krótko i średnio-trwałego to systemy, które magazynują energię w zakresie od kilku godzin do kilku dni. Do tego celu nadają się systemy baterii akumulatorów oraz niektóre elektrownie wykorzystujące sprężone powietrze i elektrownie szczytowo-pompowe, a także niektóre akumulatory ciepła. Formy magazynowania chemicznego, takie jak wodór lub syntetyczny metan, są bardziej odpowiednie do długotrwałego magazynowania energii przez kilka dni lub tygodni.

Możliwości różnych magazynów energii

Potencjał magazynowania energii w Polsce

Zalety:

  • kompensacja wahań napięcia i częstotliwości,
  • energia może być przechowywana przez długi czas,
  • w razie potrzeby energia może być dostarczona w dowolnym momencie.

Wady:

  • straty w magazynowaniu energii,
  • wysokie koszty,
  • różna wydajność.

Zobacz też: Efektywność energetyczna w budownictwie – wyzwań wiele, a świadomość niewielka

Obecna sytuacja

Od połowy stycznia br. wprowadzono nową ustawę o magazynowaniu energii w Polsce (wraz z wprowadzeniem rynku mocy). Rynek mocy zapewni stabilne dostawy energii elektrycznej do gospodarstw domowych oraz przemysłu w horyzoncie długoterminowym, dzięki czemu każdy odbiorca energii na terenie kraju będzie mógł korzystać z energii elektrycznej – w czasie i w ilości wynikających z jego potrzeb.

Rynek mocy został wprowadzony w Polsce ustawą z dnia 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r., poz. nr 9 z późn. zm). Pierwsza aukcja mocy odbyła się 15 listopada 2018 roku, z kolei pierwszym rokiem dostaw mocy będzie rok 2021. Rynek mocy jest procesem ciągłym, tzn. każdego roku będą organizowane aukcje mocy. Wprowadzenie rynku mocy mogłoby zrównoważyć wahania produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, a tym samym nadać nowy impuls sektorowi magazynowania energii.

Ponadto, trwają prace nad wykorzystaniem magazynów energii do świadczenia usług systemowych. Magazyny te byłyby zwolnione z konieczności uzyskania koncesji (poniżej 10 MW) oraz mogłyby być podłączone do sieci niskiego napięcia o napięciu niższym niż 1 kV. Co więcej, „resort energii chce zaproponować zwolnienie z opłat przyłączeniowych w okresie 5 lat od momentu wejścia w życie nowych regulacji, a operatorzy magazynów mają zostać zwolnieni z obowiązków związanych z systemami świadectw pochodzenia – w przypadku energii pobranej przez magazyn, a następnie oddanej do sieci.

Polecamy: Technologie magazynowania energii elektrycznej

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.