zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Projekt RIGRID nagrodzony w Vancouver!

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inteligentne sieci (Smart Grid) > Projekt RIGRID nagrodzony w Vancouver!

Z dumą pragniemy ogłosić, iż nasz projekt ERA-Net Smart Energy Systems RIGRID otrzymał nagrodę ISGAN Award Of Excellence w konkursie “Smart Grids for Local Integrated Energy Systems (Microgrids)” na Mission Innovation MI-4 w Vancouver!

Chcielibyśmy pogratulować wykonania niesamowitej pracy i podziękować za zaangażowanie całemu Konsorcjum Rigrid – Fraunhofer IFF, Electrum sp. z o.o., Warsaw University of Technology (WUT–IEPE), Harz-Regenerativ-Druiberg (HRD), Regenerativ Kraftwerke Harz (RKWH). Więcej projektów będzie można obejrzeć na platformie match-makingowej MICall19 (https://t1p.de/yjjh).

Europejski Instytut Miedzi – jako członek konsorcjum RIGRID, odpowiedzialny za komunikowanie i propagowanie idei tej międzynarodowej inicjatywy – we współpracy z pozostałymi przedstawicielami konsorcjum zrealizował w ciągu dwóch lat szereg działań. Dotyczyły one przybliżania założeń i korzyści, a także przebiegu projektu inteligentnych sieci elektroenergetycznych na obszarach wiejskich, który prowadzony był w Polsce (Puńsk) oraz Niemczech (Dardesheim).

Kampania informacyjna trwała w czasie prowadzenia projektu RIGRID, czyli od maja 2016 roku do końca kwietnia 2018 roku. Obejmowała szereg różnorodnych działań, m.in. analizę lokalnych uwarunkowań i grup docelowych komunikacji, stworzenie strony internetowej oraz inne działania online, konsultacje z władzami samorządowymi, prezentację projektu na konferencjach, a także zorganizowanie centrum informacyjnego w Puńsku i kampanię medialną w mediach lokalnych i branżowych.

Czytaj: Miedź w procesie ładowania EV – wschodzący standardowy system ładowania bezprzewodowego

Zintegrowane planowanie instalacji odnawialnych źródeł energii oraz elastycznej konsumpcji, przy uwzględnieniu czynników technicznych, ekonomicznych i społecznych był głównym wyzwaniem podczas tworzenia koncepcji regionalnych sieci Smart Grid. Ogólnym celem projektu RIGRID było opracowanie i przetestowanie narzędzi do optymalnego planowania i zarządzania energią i infrastrukturą na obszarach wiejskich.

Dodatkowym celem projektu RIGRID był rozwój nowoczesnych strategii zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną, w celu zwiększenia efektywności jej pracy (np. w Niemczech i Polsce). Oczekuje się również wzrostu niezawodności zasilania, ograniczenia emisji CO2 i wzrostu widoczności władz lokalnych, zachęcając nowych inwestorów do rozwijania lokalnych ekologicznych sieci inteligentnych i tworzenia nowych miejsc pracy.

Projekt RIGRID był realizowany w dwóch regionach o charakterze wiejskim, w Polsce (gmina Puńsk) i w Niemczech (miasto Dardesheim), różniących się infrastrukturą oraz klimatem, lecz o podobnych problemach wynikających z wiejskiego charakteru miejsc.

RIGRID był prowadzony przez międzynarodowe, interdyscyplinarne konsorcjum z Niemiec i Polski, składające się z instytucji badawczej, uniwersytetu, przemysłu, centrum promocyjnego i lokalnych gmin. W zespole współpracują inżynierowie, informatycy i naukowcy.

Zobacz również: Spadek kosztów w najpopularniejszych technologiach OZE – Raport Międzynarodowej Agencji Energetyki Odnawialnej 

Projekt Rigrid był poligonem do testowania układów zasilania obszarów wiejskich, alternatywnych w stosunku do rozwiązań oferowanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych oraz demonstracją takich rozwiązań. Źródłem energii w tych układach są OZE, zwłaszcza niskoskalowe, takie jak panele PV oraz perspektywicznie turbiny wiatrowe czy biogazowe układy kogeneracyjne.

Wzorcem, z którego czerpana była inspiracja to gmina Dardesheim w Niemczech, modelowo realizująca własne potrzeby energetyczne i zarabiająca na OZE, głównie energii z wiatru. Takie podejście skutkuje zdecydowaną poprawą ciągłości zasilania odbiorców lokalnych, zwłaszcza obszarów wiejskich i zasilanych tylko z jednej linii SN, takich jak Puńsk. Dodatkowo testowane algorytmy zasilania mogą obniżyć koszty zaopatrzenia w energię.

Miedź jest beneficjentem OZE, gdyż do budowy takich elektrowni i wyprowadzenia z nich mocy, zużywa się kilkukrotnie więcej miedzi w przeliczeniu na jednostkę mocy niż w elektrowniach węglowych. RIGRID testuje różne schematy zasilana, włącznie z pracą wyspową, wspomaganą magazynem energii. Zarówno rozbudowa sieci lokalnej wymagana do zapewnienia wielotorowego zasilania jak i magazyny energii wymagają również stosowania miedzi. Kable, transformatory, rozdzielnice, układy energoelektroniczne wymagają stosowania miedzi w ilości od 1 do 3 ton na przyłącze lokalne o mocy 1 MW, natomiast 10% masy baterii litowo-jonowej to miedź.

Polecamy: Prosument i klastry energii w koncepcji rozwojowej PSE SA

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.