zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Smart Grid – inteligentne sieci energetyczne

Strona główna > Wszystkie publikacje > Inteligentne sieci (Smart Grid) > Smart Grid – inteligentne sieci energetyczne

Smart Grid to inteligentne sieci energetyczne, które zapewniają komunikację między wytwórcami i odbiorcami energii, jak również magazynami energii. Są niezbędnym warunkiem przejścia z tradycyjnej energetyki opartej na źródłach konwencjonalnych, na energię odnawialną.

Smart Grid umożliwia przesyłanie i przetwarzanie istotnych informacji dla sieci elektroenergetycznej, takich jak zużycie energii przez odbiorców i generacja energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych. Zapewnia to wysoki poziom elastyczności sieci elektroenergetycznej, dzięki czemu zapotrzebowanie i podaż energii można kształtować szybko i optymalnie.

Nowoczesna i inteligentna technologia komunikacyjna łączy różne części systemu energetycznego w inteligentną sieć i koordynuje jej pracę. W rezultacie, energetykę odnawialną można optymalnie zintegrować z siecią elektryczną. Inteligentne sieci mogą odgrywać kluczową rolę w zarządzaniu energią elektryczną zgromadzoną w samochodach elektrycznych lub prywatnych magazynach energii.

Czytaj: Studium integracji systemów zarządzania popytem i magazynowania energii 

Jak działa Smart Grid

W rozwiązaniach Smart Grid takie informacje jak zużycie energii i jej zapotrzebowanie są przetwarzane i analizowane przez OSP i OSD. Ponadto, między wytwórcą, operatorem sieci, konsumentem i magazynami energii następuje ciągła wymiana danych. Umożliwia to bardziej wydajne wykorzystanie sieci energetycznej i lepszą kontrolę zdecentralizowanych odnawialnych źródeł energii. W ten sposób można zmniejszyć wahania mocy w szczytach obciążenia sieci.

Nowoczesna technologia informacyjna i komunikacyjna umożliwia wymianę danych w sieci między różnymi komponentami systemu Smart Grid. Dane dotyczące funkcjonowania systemu energetycznego są zatem przesyłane za pośrednictwem inteligentnej sieci, która informuje producenta energii o bieżącym zużyciu energii i bieżącej wydajności zdecentralizowanych źródeł. Inteligentne zarządzanie obciążeniem polega na zmniejszeniu lub zapobieganiu ryzyka wystąpienia niestabilnych warunków w sieci elektroenergetycznej oraz zwiększeniu całkowitej wydajności infrastruktury.

Zobacz również: Przewodnik po technologiach smart grids w sieciach dystrybucyjnych

W Smart Grid można zastosować różne sieci komunikacyjne i technologie transmisji:

 • kable światłowodowe lub miedziane
 • systemy nośne linii wąskopasmowych do przesyłania danych licznika
 • systemy nośne linii energetycznej Broadband
 • Wireless Mesh, WiMAX
 • publiczne sieci komórkowe (GPRS, UMTS, LTE)
 • dostęp do publicznego Internetu przez xDSL

Przykłady

Rozwiązania Smart Grid zostały przykładowo opracowane i przetestowane w skali mikrosieci w projekcie RIGRID „Inteligentne sieci elektryczne na obszarach wiejskich” realizowanym przez polsko-niemieckie konsorcjum w Gminie Puńsk. System zarządzania energią składa się z instalacji demonstracyjnej, która łączy ze sobą różne źródła energii, takie jak: elektrownia fotowoltaiczna, odbiory oczyszczalni ścieków z generatorem diesla i bateryjnym zasobnikiem energii. Projekt RIGRID został wyróżniony nagrodą ISGAN (International Smart Grids Action Network) w projektach inteligentnych sieci na całym świecie w 2019 roku. Europejski Instytut Miedzi jako członek konsorcjum RIGRID był odpowiedzialny za komunikowanie i propagowanie idei tej międzynarodowej inicjatywy.

W ramach unijnego projektu „iDistributionPV”, Fraunhofer ISE, wraz z innymi instytucjami badawczymi i operatorami sieci z Polski, Hiszpanii, Włoch, Grecji i Litwy opracowuje wspólne rozwiązania inteligentnych sieci dla zdecentralizowanych systemów fotowoltaicznych, które są dostosowane do kryteriów rynkowych różnych krajów europejskich. Opracowywane są metody, polegające na bilansowaniu generacji i zużycia energii, świadczeniu usług pomocniczych odbiorcom, pomiarach przepływów energii w sieci, zarządzaniu operacyjnym i wdrażaniu nowych standardów komunikacyjnych, itp. Zostaną one przetestowane, zatwierdzone i ocenione w pięciu różnych sieciach dystrybucyjnych w krajach europejskich: Hiszpanii, Polsce, Niemczech, Grecji i na Litwie. Przedstawione zostaną propozycje odpowiednich modeli biznesowych i modeli motywacyjnych, w celu rozpowszechniania zdecentralizowanych systemów PV.

Czytaj też: Projekt RIGRID nagrodzony w Vancouver!

Na początku 2019 roku utworzono specjalną platformę Smart City w celu poprawy wymiany informacji i doświadczeń w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w realizacji projektów z zakresu Smart City. W ten sposób społeczności mają możliwość nagłośnienia swoich potrzeb i poznania oczekiwań lokalnych instytucji i przedsiębiorstw. Rozwiązania Smart City są wdrażane w takich miastach jak: Warszawa, Kraków i Wrocław.

Potencjał Smart Grid w Polsce

Zalety:

 • ograniczanie przeciążenia sieci elektrycznej,
 • poprawa stabilność pracy sieci,
 • ograniczenie przewymiarowania sieci,
 • korzyści finansowe dla operatorów sieci,
 • wysoka elastyczność systemu,
 • wymiana informacji między wszystkimi komponentami w sieci,szybkie przetwarzanie informacji o stanie systemu energetycznego,
 • analiza bieżącego zużycia energii po stronie konsumenta
 • potencjalne oszczędności kosztów energii,
 • współpraca nowych technologii, w tym pojazdów elektrycznych.

Wady:

 • wysokie koszty modernizacji systemu elektroenergetycznego i dodatkowej infrastruktury komunikacyjnej,
 • duża złożoność systemu Smart Grid oraz zwiększona dynamika jego prowadzenia,
 • utrzymanie równowagi między konsumentem a producentem i uwzględnienie wahań ilości energii,
 • nieprzystosowanie sieci dystrybucyjnych do integracji dużej liczby odnawialnych źródeł energii, ze względu na stan techniczny, które były zaprojektowane celem dostarczania energii do odbiorców.

Obecna sytuacja

W kraju opartym na energetyce konwencjonalnej i górnictwie, przejście na energetykę odnawialną jest procesem złożonym. Rozwiązania inteligentnych sieci mogą odgrywać kluczową rolę w transformacji energetycznej Polski.

Polecamy: Przegląd systemów sterowania mikrosiecią

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.