zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Unijna strategia wodorowa oparta na odnawialnych źródłach energii może zapewnić sukces ekologicznego odzyskiwania

Strona główna > Wszystkie publikacje > Odnawialne źródła energii (OZE) > Unijna strategia wodorowa oparta na odnawialnych źródłach energii może zapewnić sukces ekologicznego odzyskiwania

Przed strategią integracji systemu energetycznego UE i strategią UE w zakresie wodoru, organizacje podkreślają kluczową rolę wodoru opartego na odnawialnych źródłach energii elektrycznej we wspieraniu ekologicznej i bogatej w miejsca pracy naprawy gospodarczej, torując drogę dla neutralnej pod względem klimatu, sprzyjającej włączeniu społecznemu i prawdziwie zorientowanej na przyszłość gospodarki UE.

W obliczu podwójnego kryzysu zdrowotnego i gospodarczego, wywołanego przez pandemię COVID-19, Komisja Europejska musi koniecznie trzymać się swojej flagowej polityki: Europejskiego Zielonego Ładu (ang. European Green Deal). Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, Europa musi nadać priorytet najbardziej efektywnym, zrównoważonym i opłacalnym ścieżkom obniżania emisyjności swojej gospodarki. Energia ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr i słońce, nie tylko zapewnia najczystszą i najbardziej zrównoważoną energię, ale ogólnie stała się najbardziej przystępnym cenowo źródłem wytwarzania energii. Ponadto, odnawialne źródła energii przyspieszają dekarbonizację sektorów energii elektrycznej, cieplnej i transportowej, co może przyczynić się do stworzenia licznych i wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy dla Europejczyków.

Dzięki bezpośredniej elektryfikacji końcowych zastosowań energii, takich jak transport drogowy, ogrzewanie i budownictwo oraz procesy przemysłowe, odnawialne źródła energii stanowią sprawdzone i skalowalne rozwiązanie, pozwalające na osiągnięcie pełnej dekarbonizacji ponad 60% końcowego zużycia energii w Europie. Przed opublikowaniem strategii integracji systemu energetycznego, sygnatariusze wzywają Komisję Europejską do przyspieszenia wprowadzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych we wszystkich tych sektorach, modernizacji europejskiej infrastruktury sieci elektroenergetycznych, a także napędzania procesu elektryfikacji gospodarki.

Czytaj też: Koszt osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę może wynieść nawet 206 mld euro 

Zrównoważone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii umożliwi również produkcję wodoru bez emisji CO2, przyspieszając dekarbonizację tych sektorów, które trudno jest zelektryfikować, takich jak sektory energochłonne i ciężki transport. Sygnatariusze listu wzywają również Komisję Europejską do priorytetowego traktowania i wspierania produkcji 100% wodoru ze źródeł odnawialnych w drodze elektrolizy w ramach nadchodzącej strategii na rzecz wodoru. Co więcej, podpisujący domagają się umożliwienia sektorowi energii odnawialnej odgrywania aktywnej roli w unijnym sojuszu na rzecz czystego wodoru.

Aurélie Beauvais – tymczasowy dyrektor generalny SolarPower Europe, powiedział: „Odnawialne źródła energii są już obecnie najbardziej efektywnymi i opłacalnymi źródłami energii w Europie, a wiodące technologie i zastosowania są opracowywane i wdrażane na całym kontynencie. Obecnie ważne jest, aby uzupełnić efektywność odnawialnych źródeł energii w zakresie bezpośredniego elektryfikowania końcowych zastosowań energii o wodór oparty na odnawialnych źródłach energii, który stanowi brakujący element ułatwiający całkowitą dekarbonizację zużycia energii w Europie”.

Nadchodzące „Strategia integracji systemu energetycznego” i „Strategia czystego wodoru” stanowią okazję do uwolnienia czystego, odnawialnego wodoru, produkowanego właśnie tutaj w Europie, aby zrealizować ambitne cele europejskiego porozumienia w sprawie ochrony środowiska. Odnawialny wodór nie tylko zapewnia zrównoważoną energię dla sektorów, w których trudno jest utrzymać się na rynku, ale jeszcze bardziej wzmacnia integrację sektorową i ma potencjał tworzenia milionów miejsc pracy na poziomie lokalnym i wymagających wysokich kwalifikacji, przyczyniając się do reindustrializacji Europy.

Zobacz również: Wykorzystywanie OZE i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych konieczne do pokrycia zapotrzebowania na energię 

Z kolei Giles Dickson – dyrektor generalny WindEurope, stwierdził: „ponad 60 % końcowego zużycia energii może być pokryte bezpośrednio przez energię elektryczną. Jednak niektóre sektory będą potrzebowały innych rozwiązań. To właśnie w tym sektorze stosuje się odnawialny wodór, wytwarzany w procesie elektrolizy i oparty na odnawialnej energii elektrycznej. Strategia UE dotycząca wodoru stanowi punkt wyjścia dla szybkiego rozwoju innowacyjnego europejskiego przemysłu elektrolizy. Stanowi ona ważny element pełnej dekarbonizacji energii i sprawi, że alternatywy oparte na paliwach kopalnych staną się zbędne. Wiarygodny program Zielonego Handlu musi opierać się na odnawialnym wodorze”.

Inicjatywa „Choose Renewable Hydrogen” (tłum. Wybierz odnawialny wodór) obejmuje obecnie 10 przedsiębiorstw i stowarzyszeń: Akuo Energy, BayWa r.e., EDP, Enel, Iberdrola, MHI Vestas, SolarPower Europe, Ørsted, Vestas i WindEurope. Dowiedz się więcej o kampanii na stronie www.choose-renewable-hydrogen.eu i dołącz do rozmowy w mediach społecznościowych przy użyciu #RenewableHydrogen.

Polecamy: Raport na temat Zrównoważonego Odzyskiwania wydany przez Międzynarodową Agencję Energii (ang. IEA)

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.