zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych konieczne do pokrycia zapotrzebowania na energię

Strona główna > Wszystkie publikacje > Odnawialne źródła energii (OZE) > Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych konieczne do pokrycia zapotrzebowania na energię

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej (UE), jest zobowiązana do wdrażania nowych rozwiązań technologicznych w zakresie energetyki, przede wszystkim w zakresie nowych ekologicznych metod produkcji energii. Wymusiło to w Polsce coraz częstsze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (OZE) do pokrycia zapotrzebowania.

Realizacja zrównoważonych dostaw energii i redukcja emisji CO2 do atmosfery są głównymi celami polityki ekologicznej w Polsce w zakresie wprowadzenia zmian w systemie energetycznym. Zgodnie z decyzją Paryskiego porozumienia w sprawie ochrony klimatu z grudnia 2015 roku, wzrost średniej temperatury na świecie powinien zostać znacznie zredukowany, a celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia poprzez:

  • realizowanie długoterminowego celu, jakim jest utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie niższego niż 2°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej,
  • dążenie do tego, by ograniczyć wzrost do 1,5°C, gdyż znacznie obniżyłoby to ryzyko i skutki zmiany klimatu,
  • osiągnięcie jak najszybszego w skali świata punktu zwrotnego maksymalnego poziomu emisji przy założeniu, że krajom rozwijającym się zajmie to dłużej,
  • doprowadzenie do szybkiej redukcji emisji zgodnie z najnowszymi dostępnymi informacjami naukowymi.

Czytaj też: Zintegrowanie technologii odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze budowlanej – część 3 

Na szczycie klimatycznym w Katowicach w 2018 roku przyjęto bardziej zdecydowane działania na rzecz ochrony klimatu oraz wspólne zasady wdrażania Paryskiego porozumienia. Oprócz zmniejszenia produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych (węgiel brunatny i kamienny), celem jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zaopatrzeniu w energię oraz wprowadzenie energetyki jądrowej.

Wiąże się to m.in. z modernizacją obecnej infrastruktury systemu energetycznego, transportu oraz rozwojem gospodarki i przemysłu. Istotnym czynnikiem pozwalającym na osiągnięcie tego celu jest rozbudowa sieci elektroenergetycznej i szerokie zastosowanie technologii energii odnawialnej. Celem projektu planu klimatyczno-energetycznego 2021-2030 (KPEiK 2021-2030) Polskiego Rządu jest dalsza ekspansja energii odnawialnych i wzrost ich udziału w całkowitej produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Podstawowe źródła energii odnawialnej oraz ich pochodne w drodze do transformacji energetycznej, dzielą się na: energetykę wiatrową, fotowoltaikę, kolektory słoneczne, energetykę wodną, magazyny energii, elektromobilność (e-mobility) oraz sieci Smart Grid.

Zobacz również: Systemy magazynowania energii – poradnik 

Ze względu na małą kompleksowość systemu, źródła energii oparte na modułach fotowoltaicznych cieszą się coraz większą popularnością w Polsce, co jest widoczne w przeprowadzanych inwestycjach i podłączaniu nowych farm fotowoltaicznych do sieci dystrybucyjnej. Niemniej, duży rozwój energetyki solarnej wiąże się z podjęciem zmian w zakresie polityki energetycznej kraju.

Pojazdy elektryczne są coraz chętniej wybieranym środkiem transportu przez mieszkańców Europy. Decydujący na to wpływ ma potrzeba ochrony środowiska naturalnego, wynikająca z rosnącej świadomości użytkowników oraz próba wypełnienia zobowiązań klimatycznych względem Uni Europejskiej. Obecnie, samochody elektryczne są produkowane w kilku wariantach, wprowadzane są aktualne programy rządowe, mające za zadanie wspieranie elektromobilności w Polsce.

Inteligentne sieci Smart Grid są rozwijane we wszystkich krajach europejskich w ramach projektów pozwalających na lepszą integrację odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym. Wpływ inteligentnych sieci na poprawę stabilności produkcji energii elektrycznej jest ogromny, a funkcje systemów Smart Grid są bardzo rozwinięte i powinny być stosowane na szeroką skalę.

Polecamy: Smart Grid – inteligentne sieci energetyczne

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.