zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Zintegrowanie technologii odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze budowlanej – część 3

Strona główna > Wszystkie publikacje > Energia słoneczna (PV) > Zintegrowanie technologii odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze budowlanej – część 3

Na całym świecie nieustannie wdrażana jest różnorodna gama technologii do generowania energii ze źródeł odnawialnych. Przewiduje się, że globalny wzrost dostaw energii pochodzącej ze słońca i wiatru osiągnie odpowiednio 11% i 7% w skali roku między rokiem 2015 a 2035.

Oczekuje się, że wzrost ten będzie największy w krajach europejskich, tuż przed Chinami i Ameryką Północną. W regionach tych odnotowano wzrost w inwestycje w odnawialne źródła energii na poziomie 5–10% od 2015 roku. Przewiduje się, że do 2035 roku elektrownie słoneczne będą stanowić 35% mocy wytwórczej w Indiach oraz 7% w Chinach. Prognozy wskazują, że w Europie i Chinach elektrownie wiatrowe będą generować odpowiednio 21% i 18% prądu.

Infrastruktura budowlana daje wiele możliwości poprawy niezawodności dystrybucji energii elektrycznej oraz optymalizacji wykorzystania dostaw energii poprzez bezpośrednie zintegrowanie technologii odnawialnych źródeł energii z projektami nowych lub remontowanych budynków. W szczególności budynki komercyjne mogą przynosić właścicielom i lokatorom korzyści z lokalnie wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych i związane z nimi oszczędności.

Miedź jest kluczowym elementem systemów opartych na energii słonecznej z uwagi na jej wyjątkową przewodność elektryczną i cieplną, a także wysoką odporność na zarówno korozję atmosferyczną, jak i wodną. Używa się jej w zarówno w kablach przyłączeniowych, jak i układach uziomowych chroniących systemy fotowoltaiczne. Miedź to również integralna część generatorów energii elektrycznej, przyłączy, a także ochronnych systemów uziemiających używanych w elektrowniach wiatrowych.

Czytaj: Efektywność energetyczna w budownictwie – wyzwań wiele, a świadomość niewielka

Środowisko związane ze zrównoważonym budownictwem może pomóc w rozpowszechnianiu odnawialnych źródeł energii, a właściciele mogą korzystać na lokalnych zachętach i przyciągać lokatorów obniżonymi kosztami energii elektrycznej. Zarówno system certyfikacji LEED, jak i norma ASHRAE promują lokalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Ograniczanie wyspy ciepła

Punkt LEED

Do dwóch punktów mogą otrzymać nowe lub remontowane budynki komercyjne i budynki użyteczności publicznej, w których:

  • co najmniej 75% miejsc parkingowych jest zadaszonych i pokrytych systemami do produkcji energii elektrycznej, takimi jak kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe, lub
  • zapewniono zadaszenie za pomocą struktur pokrytych systemami do produkcji energii, takimi jak kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe.

(Do alternatywnych sposobów osiągnięcia punktów za ograniczenie zjawiska wyspy ciepła należą alternatywne pokrycia dachowe, na przykład dachy zielone; szczegóły — patrz LEED wersja 4).

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych

Punkt LEED

Można uzyskać jeden, dwa lub trzy punkty, jeśli 1%, 5% lub 10% energii zużywanej przez budynek pochodzi z systemów opartych na odnawialnych źródłach energii, np. fotowoltaika i wiatr, w celu zmniejszenia kosztów energii generowanych przez budynek.

Zobacz też: Zrównoważony charakter miedzi – zapotrzebowanie i główne zastosowania

Standardowe i alternatywne odnawialne źródła energii

ASHRAE, punkty 7.4.1.1.1 i 7.4.1.1.2

Promuje kodeksy budowlane dotyczące nowych lub remontowanych budynków oraz nowych systemów i urządzeń w istniejących budynkach, które nakładają wymóg instalacji lokalnych systemów opartych na odnawialnych źródłach energii spełniających określone kryteria (szczegóły — patrz ASHRAE 189.1).

Polecamy: Ogniwa fotowoltaiczne – nowe technologie

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.