zamknij newsletter
WYDARZENIA, RAPORTY I NOWOŚCI Z RYNKU ENERGII
Wysyłamy newsletter raz w tygodniu ze świeżymi informacjami, wydarzeniami z rynku oraz ciekawymi artykułami i raportami.

Raport na temat Zrównoważonego Odzyskiwania wydany przez Międzynarodową Agencję Energii (ang. IEA)

Strona główna > Wszystkie publikacje > Transformacja energetyczna > Raport na temat Zrównoważonego Odzyskiwania wydany przez Międzynarodową Agencję Energii (ang. IEA)

Niniejszym przekazujemy Państwu „Raport na temat Zrównoważonego Odzyskiwania” wydany niedawno przez Międzynarodową Agencję Energii (ang. International Energy Agency – IEA)  we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Dokument zaleca środki na najbliższe 3 lata w 6 różnych sektorach: energia elektryczna, transport, przemysł, budynki, paliwa i powstające technologie niskoemisyjne.

W oparciu o rygorystyczną analizę przeprowadzoną we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW), Plan Zrównoważonego Odzyskiwania ma trzy główne cele: zwiększenie wzrostu gospodarczego, tworzenie miejsc pracy oraz budowanie bardziej odpornych i czystszych systemów energetycznych.

Czytaj: Systemy magazynowania energii: wykorzystanie w sieci elektroenergetycznej i na rynku energii 

Plan określa również strategie polityczne i ukierunkowane inwestycje dla każdego kluczowego sektora, w tym środki mające na celu: (1) przyspieszenie wdrażania niskoemisyjnych źródeł energii elektrycznej, takich jak nowy wiatr i słońce, oraz rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznych; (2) zwiększenie rozpowszechnienia czystszego transportu, np. bardziej wydajne i elektryczne pojazdy, oraz koleje dużych prędkości; (3) poprawa efektywności energetycznej budynków i urządzeń; (4) zwiększenie efektywności i wydajności urządzeń wykorzystywanych w takich gałęziach przemysłu, jak przemysł wytwórczy, spożywczy i włókienniczy; (5) zapewnienie bardziej zrównoważonej produkcji i wykorzystania paliw; oraz (6) pobudzanie innowacji w kluczowych obszarach technologii, w tym w dziedzinie wodoru, baterii, utylizacji i magazynowania dwutlenku węgla oraz małych modułowych reaktorów jądrowych.

Potwierdza to, że neutralność klimatyczna jest bardzo ważna w programach politycznych – z pewnością jest to szansa dla naszego sektora energetycznego. Warto przeanalizować listę 30 środków polityki energetycznej przedstawionych przez Międzynarodową Agencję Energii.

Zobacz też: Strategia Przemysłowa UE – czy Zielony Ład zostanie “zawarty w Europie”? 

Zachęcamy do lektury!

Newsletter

Zapisujesz się na newsletter serwisu Leonardo-Energy.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Europejski Instytut Miedzi z siedzą we Wrocławiu 50-125, ul. Św. Mikołaja 8-11, 408, w celu korzystania z usługi „Newsletter”. Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.